ΘΟΡΙΚΟΣ

Θορικός και Θόρικος. Πρωτο-Ελληνική και προϊστορική πόλις της Αττικής-Λαυρεωτικής και κατόπιν δήμος που ανήκει στην Ακαμαντίδα Φυλή. Ο δημότης ονομάζεται Θορίκιος και Θορικεύς-έως. Τα επιρρήματα Θορικόνδε (εις τον Θορικό) και Θορικοί (εν τω Θορικώ). Κοινώς ονομάζεται Πόρτο-Μαντρί, Θορικό και Θερικό. Ο Αρποκρατίων τον θέλει δ ή μ ο ν. Ακολουθεί τον Διόδωρο που είναι αρχαιότερος … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΘΟΡΙΚΟΣ.