Ο Εμβόλιμος μήν στο ημερολόγιο του Μέτωνος, όπως ακριβώς προϋπήρχε και στο ημερολόγιο του Σόλωνος. Η θέση του συνεπώς είναι δίπλα σε εκείνη του μηνός Ποσειδεώνος, ο οποίος σε τέτοια έτη λαμβάνει το επίθετο «πρώτος», όπως και αυτός λαμβάνει το επίθετο «δεύτερος». Δεν υπάρχει ημερομηνία, από ό, τι γνωρίζουμε, που να είναι καταγεγραμμένη υπό την έννοια αυτού του μηνός, εκτός από ορισμένες καταγραφές στο Corpus Inscriptιones. Graeca.

Στον εμβόλιμο Ποσειδεώνα Β΄ τελούνται όλες οι πολιτειακές εορτές που δεν είχαν πραγματοποιηθεί στον Ποσειδεώνα Α’ λόγω εμβόλιμου μηνός. Κανονικά τελούνται και οι μηνιαίες οικιακές εορτές.
Το αρχικό του ημερολογιακό όριο στην Ιουλιανή ημερομηνία είναι αυτή του πρώτου εμβόλιμου, στο τρίτο έτος του κύκλου, δηλαδή η 19η Δεκεμβρίου. Το αργότερο ημερολογιακό του όριο είναι αυτό του πέμπτου εμβόλιμου, και βρίσκεται στο 13ο έτος του κύκλου, το κανονικό του ημερολογιακό όριο βρίσκεται στον έβδομο εμβόλιμο και στο 19ο έτος του κύκλου, δηλαδή η 21η Δεκεμβρίου.