Τριακοστή

Τριακοστή

Ἡ τριακοστή, ἔνη καὶ νέα, τριακάς,τριηκάς, εἰκάς φθίνοντος, δημητριάς

Τριακοστή Γ
Close Menu