Δεκάτη τρίτη

Δεκάτη τρίτη

Δεκάτη τρίτη, τρίτη μεσούντος, τρισκαιδεκάτη, τρίτη επί δέκα, τρίτη επί δεκάτη

Δεκάτη τρίτη Β