Δεκάτη πέμπτη

Δεκάτη πέμπτη

Η δεκάτη πέμπτη, πέμπτη μεσούντος, πέντε και δεκάτη, πέμπτη επί δέκα, πέμπτη επί δεκάτη

Δεκάτη πέμπτη Β