Τρίτη Μεσούντος Βοηδρομιώνος

Ἐλευσίνια Μυστήρια, Πομπή Εφήβων

Δεκάς Β

13. Δεκάτη τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΙΓ΄ (13η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΓ΄. Δεκάτη τρίτη, τρίτη μεσούντος, τρισκαιδεκάτη, τρίτη επί δέκα, τρίτη επί δεκάτη

Γεγονότα

  • ΠΟΜΠΗ ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ
  • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΣΕ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΡΗ, ΔΙΟΝΥΣΟ, ΝΕΦΘΥΪ, ΟΣΙΡΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΟΥΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Οι δραστηριότητες όσον αφορά τα Ελευσίνια Μυστήρια αποδεδειγμένα αρχίζουν τη σημερινή ημέρα.
Οι έφηβοι σήμερα πραγματοποιούν πομπή προς την Ελευσίνα, έτσι ώστε την αυριανή ημέρα να μεταφέρουν τα ι ε ρ ά στο Ελευσίνιον, στην Αθήνα:
IG II2 1078 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ σειρές 9-15
― αγαθήι τύχηι δεδόχθαι τώι δήμωι προστάξαι τώι κοσμητήι των εφήβων κατά τα αρχαία νόμιμα ἄ]γειν Ελευσίνάδε τους εφήβους τήι τρίτηι επί δέκα του Βοηδρομιώνος μετά του ειθισμένου σχήματος της άμα ιεροίς πομπής, ίνα τήι τετράδι επί δέκα παραπέμψωσιν τα ιερά μέχρι του Ελευσινίου του υπό τήι πόλει, ως αν κόσμος τε πλείων και φρουρά μείζων περί τα ιερά υπάρχοι, επειδή και ο φαιδυντής τοίν θεοίν αγγέλλει κατά τα πάτρια τήι ιερείαι της Αθηνάς ως ήκει τα ιερά και η παραπέμπουσα στρατιά

Παρόλο που αυτή επιγραφή είναι μεταγενέστερη (+2ου αιώνα), οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν να αποκαταστήσουν τα παραδοσιακά έθιμα και πρακτικές ( κατά τα αρχαία νόμιμα) και έτσι θα πρέπει να δεχθούμε τις ημερομηνίες ως τις παραδοσιακές ημερομηνίες της πρώϊμης αρχαιότητας.
Δεν υπάρχει καμμία ένδειξη ότι η σημερινή ημέρα είναι επίσημη εορταστική ημέρα .

Αυτές οι πομπές , προς και από την Ελευσίνα, είναι απλώς πομπές προετοιμασίας για τα Μυστήρια της Ελευσίνος, και δεν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ήταν εορταστικές ημέρες.

Επίσης στη σημερινή ημέρα περιγράφεται ιδιωτική θυσία σε ιδιωτικό ημερολόγιο του +2ου αιώνος:
― Βοηδρομιώνος γι Νέφθυϊ και Οσίριδι
αλεκτρυόνα καρπώσεις σπείρων πυρούς
και κρειθάς, σπένδων μελίκρατον.
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II2 1367 σειρές 4-8