Τρίτη Μεσούντος Θαργηλιώνος

Δεκάς Β

13. Δεκάτη τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΙΓ΄ (13η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΓ΄. Δεκάτη τρίτη, τρίτη μεσούντος, τρισκαιδεκάτη, τρίτη επί δέκα, τρίτη επί δεκάτη

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη φύση της σημερινής ημέρας.
Ο Ησίοδος μας υπενθυμίζει ότι :

ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 780
― τρισκαιδεκάτην αλέασθαι
σπέρματος αρξασθαι· φυτά δ’ ενθρέψασθαι αρίστη.
[απόφευγε τη δέκατη τρίτη ν’
αρχίσεις τη σπορά· όμως είναι η πιο καλή να φυτέψεις φυτά]