Τετάρτη Μεσούντος Μουνιχιώνος

Δεκάς Β

14. Δεκάτη τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος ΙΔ΄ (14η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΔ΄. Η δεκάτη τετάρτη, τετράς μεσούντος, τεσσαρεκαιδεκάτη, τετάρτη επί δέκα, τετάρτη επί δεκάτη.

Γεγονότα

― ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΝΗΣΟ ΔΗΛΟ ― ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Την 14η Μουνιχιώνος του Β’ έτους της 158ης Ολυμπιάδος (-147), πραγματοποιήθηκε συνέλευση της Εκκλησίας των Αθηναίων Κληρούχων στην ιερή νήσο, την Δήλο:
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ1503 1-3
― Επὶ Αρχοντος αρχοντος, Μουνιχιώνος
τετράδι επί δέκα, εκκλησία κυρία εν τωι
εκκλησιαστηρίωι

Η σύνοδος των Αθηναίων Κληρούχων ειχε μεταφερθεί απο την Αθήνα στην Ιερή νήσο της Δήλου μόνο για εκείνη την ημέρα.
Στην Αθήνα το Α΄ ετος της 111ης Ολυμπιάδος (-336), ελαβε χώρα συνέλευση στο Βουλευτήριο:
IG II2 330 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
― επι Πυθοδήλου αρχοντος επι της ․․․ηΐδος ενάτης πρυτανείας, τετράδι επὶ δέκα, δευτέραι της πρυτανείας· βουλη εν βουλευτηρίωι· των προέδρων επεψήφιζε

Ο Ησίοδος μας υπενθυμίζει :
ΗΣΙΟΔΟΣ 817
― περι πάντων ιερον ημαρ μέσση (τετράς)·
καὶ μάθε πως η δεκατέσσερις ειναι αγια

ΗΣΙΟΔΟΣ 792
― κούρη δέ τε τετρας μέσση· τη δέ τε μηλα καὶ ειλίποδας ελικας βους
καὶ κύνα καρχαρόδοντα και ουρηας ταλαεργους πρηΰνειν επι χειρα τιθείς.

[για κόρης η δεκατέσσερις (γέννησις) , αυτη εἶναι καλη και γίδια να ημερεύεις καὶ σκυλιά σουβλόδοντα καὶ βόδια καμπυλοκέρατα, στρεψά, κι υπόμονα μουλάρια χαϊδεύοντας τη ράχη τους].