Τρίτη Μεσούντος Ελαφηβολιώνος

Από την δύση του ηλίου της 26ης Μαρτίου έως την δύση του ηλίου της 27ης Μαρτίου

Δεκάς Β

13. Δεκάτη τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΙΓ΄ (13η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΓ΄. Δεκάτη τρίτη, τρίτη μεσούντος, τρισκαιδεκάτη, τρίτη επί δέκα, τρίτη επί δεκάτη

Γεγονότα

  • ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΝ ΑΣΤΕΙ
  • ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  • ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ
  • ΠΟΛΙΣ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι η τέταρτη (Δ’) των Διονυσίων εν Άστει εάν δεχτούμε την χρονολόγηση που έκανε ο Ferguson, (Βλέπε 9η Ελαφηβολιώνος, και πιθανών είναι αφιερωμένη στους Δραματικούς αγώνες.
Μια συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου πραγματοποιήθηκε την σημερινή ημέρα το έτος -196/5.
IG II³ 1292, ΕΣΠΕΡΙΑ 1936, ΣΕΛ. 419-428, ΑΡ. 15, ΣΕΙΡΕΣ 1-4
― Επί Χαρικλέους άρχοντος επί της
Αιγείδος ενάτης πρυτανείας ήι
και Αισχρίων Ευαινέτου Ραμνούσιος εγραμμάτευεν·
Ελαφηβολιώνος τρίτει επί δέκα κατά θεόν δε ογδόει,
και εικοστέι της πρυτανείας·
εκκλησία κυρία εμ Πειραιεί
Μία συνέλευση στον Πειραιά σίγουρα θα προϋπέθετε μία ημέρα αναβολής των Δραματικών αγώνων των Διονυσίων εν Άστει [Ferguson, Εσπερ[ια 1948, σελ. 133-135, σημ. 46].
Υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά την ημέρα χρονολόγησης σε αυτήν την επιγραφή.
Φαίνεται επιφανειακά ότι η «κατά θεόν» ημερομηνία κατά λάθος παραλείπεται, Παρόλαυτά, αυτό ίσως είναι μια σύμπτωση βαθυτέρας συγχύσεως.
Δυστυχώς αυτή η απόδειξη είναι ανεπαρκής για να επιδείξουμε ότι η σύγχυση αυτή επηρέασε την φαινομένη «κατ’ άρχοντα» ημερομηνία.