Τρίτη Ισταμένου Μουνιχιώνος

Ιερή Αθηνάς, Τριτομηνίς

Δεκάς Α

3. Τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος Γ΄ (3η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Γ΄. Τρίτη, τρίτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΤΡΙΤΟΜΗΝΙΣ
  • ΙΕΡΗ ΧΑΡΙΤΩΝ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ -346
  • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ -408/7

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Συμβολική ημέρα οικιακού εορτασμού για τα γενέθλια της θεάς Αθηνάς. Τη σημερινή ημέρα ο Αισχίνης, 2.91-92, καταγράφει μία συνέλευση της Βουλής κατά το έτος -346:
― και μοι λέγε το της βουλής ψήφισμα. [ΨΗΦΙΣΜΑ]. . . . Ακούετε ότι Μουνιχιώνος εψηφίσθη τρίτη ισταμένου.
Τη σημερινή ημέρα καταγράφονται δαπάνες [IG² 304Β, ΣΕΙΡΕΣ 68-69] απο τους Ταμίες της θεάς Αθηνάς κατά το έτος -408/7.

ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους της Αθήνας τα διαχειρίζονταν οι Άρχοντες επί των οικονομικών.
Οι Άρχοντες αυτοί ήταν Αθηναίοι πολίτες που εκλέγονταν με κλήρωση, μόνο μια φορά στη ζωή τους και για ένα χρόνο. Την περίοδο της ολιγαρχίας είχαν την υποχρέωση να εκτελούν τις αποφάσεις που έπαιρνε ο Άρειος Πάγος. Στα χρόνια της δημοκρατίας εκτελούσαν τις αποφάσεις που ψήφιζε η εκκλησία του Δήμου για τα οικονομικά της πόλης.
Οικονομικοί Άρχοντες ήταν οι Κωλακρέτες, οι δέκα Ταμίες της Αθηνάς, οι δέκα Πωλητές, οι Ελληνοταμίες, οι δέκα Ταμίες των άλλων θεών, οι δέκα Αποδέκτες, οι Επιγραφείς ή Διαγραφείς, ο Ταμίας των στρατιωτικών, οι επί το θεωρικό, ο Ταμίας επί την διοίκησην, οι Ταμίες ταχυπλόων τριήρων, οι δέκα Λογιστές και οι δέκα Συνήγοροι.

ΚΩΛΑΚΡΕΤΕΣ
Αρχικά, οι Κωλακρέτες μοίραζαν στους Αθηναίους το κρέας των ζώων που θυσιάζονταν για τους θεούς. Αργότερα και μέχρι το -411 ,συγκέντρωναν στο ταμείο τους τα δημόσια έσοδα. Με τα έσοδα αυτά πλήρωναν τους μισθούς και τα επιδόματα που έπαιρναν οι πολίτες καθώς και τα διάφορα άλλα έξοδα της πόλης.

ΤΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Οι Ταμίες της Αθηνάς διαχειρίζονταν τα έσοδα και τα έξοδα από τη λατρεία της θεάς.
Φρόντιζαν να οργανώνονται με τον καλύτερο τρόπο τα Παναθήναια και ήταν υπεύθυνοι για τη φύλαξη του αγάλματος της Αθηνάς στον Παρθενώνα. Τον -5ο αιώνα η εκκλησία του Δήμου ανάθεσε σ’ αυτούς να φυλάγουν τα χρήματα του κράτους που περίσσευαν κάθε χρόνο.

ΠΩΛΗΤΕΣ
Οι Πωλητές νοίκιαζαν για λογαριασμό του κράτους τα κτήματα και τα μεταλλεία που ανήκαν στην πόλη καθώς και τους φόρους από όλα τα εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορεύματα.
Πουλούσαν ως δούλους τους μέτοικους που δεν πλήρωναν το μετοίκιο καθώς και τις περιουσίες εκείνων που είχαν καταδικασθεί από τον Άρειο Πάγο.

ΕΛΛΗΝΟΤΑΜΙΕΣ
Από το -478 και μέχρι το -404, οι Ελληνοταμίες συγκέντρωναν τους φόρους που πλήρωναν οι πόλεις οι οποίες ανήκαν στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Με τα χρήματα αυτά οι Ελληνοταμίες πλήρωναν τα συμμαχικά έξοδα που γίνονταν για να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος των Περσών. Αργότερα, το -412, οι Αθηναίοι ένωσαν το συμμαχικό ταμείο με το ταμείο της πόλης τους και οι Ελληνοταμίες πλήρωναν και για δαπάνες του
αθηναϊκού κράτους.

ΤΑΜΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΕΩΝ
Οι Ταμίες των άλλων θεών ήταν υπεύθυνοι για τους θησαυρούς που βρίσκονταν στα διάφορα ιερά της πόλης και έπρεπε να τους συγκεντρώνουν στην Ακρόπολη.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Οι Αποδέκτες αντικατέστησαν τους Κωλακρέτες και τους Ελληνοταμίες. Από το -403, εισέπρατταν τα δημόσια έσοδα και τα κατέθεταν στο κρατικό ταμείο. Με απόφαση της Βουλής
έκαναν τον μερισμό. Μοίραζαν, δηλαδή, στους αρμόδιους Άρχοντες τα χρηματικά ποσά που ήταν απαραίτητα για τις ανάγκες της πόλης. Διέγραφαν από τους καταλόγους όσους πολίτες πλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΙΣ Η ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ
Οι Επιγραφείς ή Διαγραφείς διάλεγαν τους πολίτες και τους μέτοικους που θα πλήρωναν την εισφορά, ένα φόρο που προοριζόταν για τις πολεμικές ανάγκες της πόλης.

ΤΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Από το -373, η εκκλησία του Δήμου ψήφιζε έναν πολίτη ως Ταμίατων στρατιωτικών που ήταν υπεύθυνος για τα στρατιωτικά έξοδα.

ΟΙ ΕΠΙ ΤΟ ΘΕΩΡΙΚΟ
Μετά το -355, ιδρύθηκε ένα νέο ταμείο που πλήρωνε τα θεωρικά. Οι Ταμίες για το θεωρικό έδιναν στους φτωχούς πολίτες δύο οβολούς για να παρακολουθήσουν τις θεατρικές παραστάσεις.

ΤΑΜΙΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΤΡΙΗΡΩΝ
Η πόλη της Αθήνας είχε δύο πολεμικά πλοία, την Πάραλο και την Σαλαμινία, για επείγουσες αποστολές. Επειδή τα πλοία αυτά έπρεπε να είναι πάντοτε έτοιμα για ταξίδι, η εκκλησία του Δήμου ψήφιζε δυο πολίτες ως Ταμίες που φρόντιζαν για τα έξοδά τους.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ
Οι Λογιστές και οι Συνήγοροι ήταν αρμόδιοι να ελέγχουν με κάθε λεπτομέρεια τους λογαριασμούς όλων των Αρχόντων που δαπανούσαν δημόσια χρήματα. Αν κάποιος
λογαριασμός δεν ήταν εντάξει, τότε οι Λογιστές έκαναν μήνυση στον υπεύθυνο Άρχοντα.

Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Αὐτὴ ἡ ἡμέρα εἶναι καθιερωμένη ἑορτὴ καὶ ἀφιερωμένη στὴ θεὰ Ἀθηνᾶ..
Ὁ Ἁρποκρατίων, τὸ Μέγα Ετυμολογικὸ, καὶ η Σουΐδα ἀναφέρουν ἐπίσης ὅτι αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἦταν τὰ γενέθλια τῆς Ἀθηνᾶς:
― Τριτομηνίς• . . . τὴν τρίτην τοῦ μηνὸς τριτομηνίδα ἐκαλοῦν. δοκεῖ γενέθλιος τῆς Ἀθηνᾶς.
ΛΕΞΙΚΑ ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝΟΣ, Μ.ΕΤΥΜ. ΣΟΥΪΔΑ
― Ἴστρος δὲ καὶ τριτογένειαν αὐτὴν φωσι διὰ τοῦτο λέγεσθαι, τὴν αὐτὴν σελήνῃ νομιζομένην.
[Ὁ Ἀριστοτέλης, ἕνας ἄνθρωπος ἀπό τοὺς πιὸ ἰσχυροὺς σὲ διάνοια, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴν γνώση του, ὅπως ἀναφέρει ὁ Granius, δείχνει μὲ ἀληθοφανῆ ἐπιχειρήματα ὅτι ἡ Ἀθηνᾶ εἶναι ἡ σελήνη, καὶ τὸ ἀποδεικνύει μὲ τὴν αὐθεντία σοφῶν ἀνθρώπων.]
ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ, ΑΡΝΟΒΙΟΣ ΚΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ. ΙΙΙ ΣΕΛ. 118 31.

Ὁ Μπέκκερ ὑποδεικνύει ὅτι τὴν ἡμέρα αὐτὴ γινόταν και δημόσιος ἑορτασμός:
―Τριτομηνίς• ἑορτὴ ἀγομένη Ἀθηνᾶς τῇ τρίτῃ
ΒΕΚΚΕΡ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 1.306.32

Ὁ Φώτιος καὶ ὁ Σουΐδας ὑποστηρίζουν ὅτι καὶ ἡ 28η τοῦ κάθε μηνὸς ἦταν ἐπίσης γενέθλιος τῆ Ἀθηνᾶς:
― δευτέρα φθίνοντος

Ὁ Schmidt καὶ ὁ Jacoby (FGrHist iiibVol.1) παραδέχονται καὶ τὶς δύο ἡμέρες ὡς γενέθλιους τῆς Ἀθηνᾶς. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ παράδοση καὶ ἀπὸ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν γενεθλίων τῆς Ἀθηνᾶς τὴν 28η τοῦ μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος ὅπου καὶ ἔκτοτε καθιερώθηκε ὡς δεύτερη γενέθλιος ἡμέρα. Ὁ σχολιαστὴς τοῦ Ἀριστοφάνους στὸ ἕργο Πλοῦτος, ὑποστηριζει ὅτι ἡ τρίτη Μουνιχιῶνος ἦταν ἐπίσης ἱερὴ καὶ γιὰ τὶς Χάριτες:
― ἔξω τῶν ἑορτῶν ἱεραί τινες τοῦ μηνὸς ἡμέραι νομίζονται Ἀθήνησι θεοῖς τισίν, οἶον νουμηνία καὶ εβδόμη Ἀπόλλωνι, τετρὰς Ερμῆ καὶ ογδόη Θησεῖ• Χάρισι τρίτη.


Μαζί με τα συμβολικάα γενέθλια της θεάς Αθηνάς λατρεία λατρεύονται και οι Χάριτες στὴν Ἀθήνα:
― τῇ Γῇ καὶ τῷ Ἑρμῇ καὶ Χάρισιν ἐκκλησίαν
τήνδε καὶ σύνοδον τὴν νῦν κάλλιστα καὶ ἄριστα ποιῆσαι, πολυωφελῶς μὲν πόλει τῇ Ἀθηναίων
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΘΕΣΜΟΦ.ΣΤ.300
― ἐοικότα μὲν δὴ Χάρισιν ὀνόματα καὶ ταῦτα, ἐοικότα δὲ καὶ παρ᾽ Ἀθηναίοις: τιμῶσι γὰρ ἐκ παλαιοῦ καὶ Ἀθηναῖοι Χάριτας Αὐξὼ καὶ Ἡγεμόνην. τὸ γὰρ τῆς Καρποῦς ἐστὶν οὐ Χάριτος ἀλλὰ Ὥρας ὄνομα: τῇ δὲ ἑτέρᾳ τῶν Ὡρῶν νέμουσιν ὁμοῦ τῇ Πανδρόσῳ τιμὰς οἱ Ἀθηναῖοι, Θαλλὼ τὴν θεὸν ὀνομάζοντες.
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΑ 9.35.2