Τρίτη Φθίνοντος Πυανεψιώνος

Απατούρια, Κουρεώτις

Δεκάς Γ

28. Εικοστή ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος ΚΗ΄ (28η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΗ΄. Ἡ εἰκοστή ὀγδόη, τρίτη φθίνοντος, τρίτη μετ’εἰκάδα εἰκὰς ὀγδόη

Γεγονότα

  • ΑΠΑΤΟΥΡΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ (Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ /ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ , ΠΑΤΕΡΩΝ)
  • ΑΠΑΤΟΥΡΙΑ Γ΄ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΡΕΩΤΙΣ
  • ΙΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  • ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

― . . . . ἤγετο δὲ τὰ Ἀπατούρια ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς. Καὶ ἐκαλεῖτο ἡ μὲν πρώτη, ἐν ἧ συνδειπνοῦσι μόνο, Δόρπια, ἡ δὲ Δευτέρα, ἐν ἧ θύουσιν, Ἀνάρρυσις. . . . ἡ δὲ Τρίτη Κουρεῶτις λέγεται. ἐν ταύτη γὰρ τοὺς κούρους εἰσάγουσι, καὶ συνιστᾶσι τοῖς συγγενέσι καὶ γνωρίμοις κ΄τ.λ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΕΚΚΕΡΙΟΥ 416. 24-417.4
― Καὶ ἐκαλεῖτο ἡ μὲν πρώτη, ἐν ἧ συνδειπνοῦσι μόνο, Δόρπια, ἡ δὲ Δευτέρα, ἐν ἧ θύουσιν, Ἀνάρρυσις. . . . ἡ δὲ Τρίτη Κουρεῶτις λέγεται. ἐν ταύτη γὰρ τοὺς κούρους εἰσάγουσι, καὶ συνιστᾶσι τοῖς συγγενέσι καὶ γνωρίμοις κ΄τ.λ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΕΚΚΕΡΙΟΥ 416. 24-417.4
― Ἀπατούρια, ἑορτὴ ἐστι παρὰ Ἀθηναίοις, Πυανεψιῶνος τελουμένη ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΕΚΚΕΡΙΟΥ 417. 22
― Κουρεῶτις, ἑορτὴν ἐστιν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας τελουμένη
ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΝ. . . . τῆ δὲ τρίτη τοὺς κούρους εἰσάγουσιν εἰς τὴν ἑορτὴν, καὶ συνιστᾶσι τοῖς συγγενέσι καὶ γνωρίμοις, καὶ ἐγγράφουσιν εἰς τὴν πολιτείαν. ἡ δὲ ἑορτὴ καλεῖται Κουρεῶτις.
ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (Ἀπατούρια)
― Μετὰ δὲ ταῦτα (Ναυμαχία των Αργινουσών, Αργινούσσαι -406) ἐγένετο Ἀπατούρια ἐν οἷς οἵ τε πατέρες καὶ οἱ ξυγγενεῖς ξύνεισι σφίσιν αὐτοῖς.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1.7.8
Η τρίτη ημέρα ( η πιο σπουδαία όλων , διότι οι προηγούμενες δύο ήταν απλώς προπαρασκευαστικές της ) τα αγόρια, και τα νήπια ,εγγράφονταν στο μητρώο της φυλής , του έθνους , ή της φρατρίας στην οποία ανήκαν , έτσι πήρε και το όνομα της , Κουρεῶτις.
Ο πατέρας θα παρουσίαζε για πρώτη φορά τον γυιό του ,σε αυτή την ημέρα της εορτής των Απατουρίων, ένα χρόνο μετά τη γέννηση του.
Θα θυσίαζε έναν αμνο στο Δία και στην Αθηνά.Θα έπαιρνε τον όρκο, ότι το παιδί του ήταν νόμιμο και μετά ο γυιός του θα έπαιρνε μέρος κάθε χρόνο στην εορτή των Απατουρίων , με την Φρατρία του πατέρα του.
Στην ηλικία των δεκαέξι ετων το παιδί πάλι παρουσιαζότανε επίσημα στα μέλη της Φρατρίας του από τον πατέρα του.
Σ΄αυτή την περίπτωση το παιδί αφιέρωνε μία πλεξουδα από τα μαλλιά του που συμβόλιζε το πέρασμα του από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.
Ο πατέρας πάλι έπαιρνε όρκο για την νομιμότητα του γυιού του και θυσίαζε στο Δία και την Αθηνά.
Οποιοδήποτε μέλος της Φρατρίας είχε το δικαίωμα να αμφισβητήσει τον πατέρα για την νομιμότητα του γυιού του.
Αυτό πραγματοποιόταν με την απόσυρση του ιερείου απο το βωμό απο τον αμφισβητία.
H διένεξη τελικά διευθετούνταν με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Φρατρίας.
Εάν η προσφορά του αμνού γινόταν δεκτή από τα μέλη τότε η θυσία πραγματοποιόταν και το κρέας μοιραζόταν στα μέλη της φρατρίας, και έτσι ο νέος εισέρχόταν νόμίμως στη φρατρία του πατέρα του.
― Τριτογενής ἡ Ἀθηνᾶ. . . ἤ ὅτι (τρίτη) φθίνοντος ἐγενήθη, ὡς καὶ Ἀθηναῖοι ἄγουσιν.
ΣΟΥΪΔΑΣ
― Τριτογενής ἡ Ἀθηνᾶ, ἤ τοι ὅτι . . . ἐγεννήθη (τρίτη) φθίνοντος.
ΦΩΤΙΟΣ
Τη σημερινή ημέρα δεν καταγράφονται συνελεύσεις της εκκλησίας του Δήμου.