Τρίτη Φθίνοντος Μουνιχιώνος

Ιερή Αθηνάς, Τριτογένεια

Δεκάς Γ

28. Εικοστή ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος ΚΗ΄ (28η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΗ΄. Ἡ εἰκοστή ὀγδόη, τρίτη φθίνοντος, τρίτη μετ’εἰκάδα εἰκὰς ὀγδόη

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ , ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΤΥΩΡΑ (-401)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τριτογενὴς• ἡ Ἀθηνᾶ. . . . ἤ ὅτι (τρίτῃ) φθίνοντος ἐγενήθη, ὡς καὶ Ἀθηναῖοι ἄγουσιν.
(Λεξ. Σουΐδας Τριτογενὴς)

― Τριτογενὴς• ἡ Ἀθηνᾶ• ἤ τοι ὅτι. . . ἐγεννήθη (τρίτῃ) φθίνοντος.
(Φώτιος Λέξ. Τριτογενὴς)


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
Ο Ξενοφών χρησιμοποιούσε το ημερολόγιο της Σπάρτης ,έτσι η Νουμηνία την ημέρα της αναχώρησης από τα Κοτύωρα ταυτίζεται με την 28η Μουνιχιώνος στην Αθήνα κατα το έτος της αναχώρησης στην οκταετηρίδα του Μέτωνος.


ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 5.6.23
― ὑπισχνοῦμαι δὲ ὑμῖν, ἂν ἐκπλέητε, ἀπὸ νουμηνίας μισθοφορὰν παρέξειν κυζικηνὸν ἑκάστῳ τοῦ μηνός