Τρίτη Φθίνοντος Μαιμακτηριώνος

Πομπή Παλλάδιου, Ιερή Άρωση

Δεκάς Γ

28. Εικοστή ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος ΚΗ΄ (28η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΗ΄. Ἡ εἰκοστή ὀγδόη, τρίτη φθίνοντος, τρίτη μετ’εἰκάδα εἰκὰς ὀγδόη

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

― Τριτογενής ἡ Ἀθηνᾶ. . . ἤ ὅτι (τρίτη) φθίνοντος ἐγενήθη, ὡς καὶ Ἀθηναῖοι ἄγουσιν.
ΣΟΥΪΔΑΣ
― Τριτογενής ἡ Ἀθηνᾶ, ἤ τοι ὅτι . . . ἐγεννήθη (τρίτη) φθίνοντος.
ΦΩΤΙΟΣ
Τη σημερινή ημέρα δεν καταγράφονται συνελεύσεις της εκκλησίας του Δήμου.