Τρίτη Φθίνοντος Γαμηλιώνος

Δεκάς Γ

28. Εικοστή ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΚΗ΄ (28η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΗ΄. Ἡ εἰκοστή ὀγδόη, τρίτη φθίνοντος, τρίτη μετ’εἰκάδα εἰκὰς ὀγδόη

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι ιερή της Αθηνάς στην Αθήνα για τη συμβολική γέννηση της.
ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΪΔΑΣ
― Τριτογενής η Αθηνά…ή ότι τρίτη φθίνοντος εγενήθη , ως και Αθηναίοι άγουσιν.
ΛΕΞΙΚΟ ΦΩΤΙΟΣ
― Τριτογενής η Αθηνά, ή τοι ότι…εγεννήθη τρίτη φθίνοντος.