Τετάρτη Μεσούντος Βοηδρομίωνος

Ελευσίνια Μυστήρια, Άγημα επιστροφής εφήβων

Δεκάς Β

14. Δεκάτη τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΙΔ΄ (14η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΔ΄. Η δεκάτη τετάρτη, τετράς μεσούντος, τεσσαρεκαιδεκάτη, τετάρτη επί δέκα, τετάρτη επί δεκάτη.

Γεγονότα

  • ΑΓΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑ
  • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΙΔΥΝΤΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΟΡΓΕΩΝΩΝ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τὴ σημερινὴ ἡμέρα οἱ ἔφηβοι ἐπιστρέφουν ἀπὸ την Ἐλευσῖνα μὲ τὰ Ἱερά.
Τὰ Ἱερὰ τοποθετοῦνται στὸ Ἐλευσίνιον , στὴν Ἀθήνα:
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II2 1078 σειρὲς 9-15
― ἵνα τῆι τετράδι ἐπὶ δέκα παραπέμψωσιν τὰ ἱερὰ μέχρι τοῦ Ἐλευσινίου τοῦ ὑπὸ τῆι πόλει, ὧς ἂν κόσμος τε πλείων καὶ φρουρὰ μείζων περὶ τὰ ἱερὰ ὑπάρχοι, ἐπειδὴ καὶ ὁ φαιδυντὴς τοῖν θεοῖν ἀγγέλλει κατὰ τὰ πάτρια τῆι ἱερείαι τῆς Ἀθηνᾶς ὡς ἥκει τὰ ἱερὰ καὶ ἡ παραπέμπουσα στρατιά.
Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἦταν ἡμέρα προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια και δεν υπάρχει καμμία ένδειξη ότι επρόκειτο για επίσημη αττική εορτή.
Συνέλευση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου πραγματοποιήθηκε το -106:
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II2 1011 σειρὲς 2-3
― θεοί.
ἀγαθῇ τύχῃ· ἐπὶ Ἀγαθοκλέους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Αἰαντίδος τρίτης πρυτανείας, ᾗ Εὐκλῆς Ξενάνδρου Αἰθαλίδης
ἐγραμμάτευεν· Βοηδρομιῶνος τετράδι ἐπὶ δέκα, τετάρτῃ καὶ δεκάτῃ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἀπελλῆς Δημοφῶντος Ἀγγελῆθεν καὶ συνπρόεδροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι·
Ὁ θρησκευτικὸς θίασος τῶν Ὀργεώνων πραγματοποιεῖ ἑορτὴ ἱδιωτικὴ τον -4ο αιώνα :
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 2501 σειρὲς 1-20
― ἀγαθῆι τύχηι.
οἱ ὀργεῶνες ἐμίσθωσαν τὸ ἱερὸν τοῦ Ὑποδέκτου Διοπείθει Διοπείθους Σφηττίωι αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις αὐτοῦ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον, χρῆσθαι τῶι τεμένει καὶ τῶι τοῦ Ὑποδέκτου ἱερῶι ὡς ἱερῶι. ἀποδιδόναι δὲ αὐτοὺς τοῖς ὀργεῶσι τὴν μίσθωσιν δραχμὰς ἑκάστου τοῦ
ἐνιαυτοῦ τεῖ νουμηνίαι τοῦ Βοηδρομιῶνος μηνός, τεῖ δὲ τετράδι ἐπὶ δέκα ὅταν ἱεροῖς ἀπαντῶσιν παρέχειν αὐτοὺς τοῖς ὀργεῶσι τὸ ἱερὸν ἀνεωιγμένον καθ’ ἡμέραν καὶ ἐστεφανωμένον, τὸ δὲ ἄγαλμα τοῦ θεοῦ ἀληλειμμένον καὶ τὰ καλύμματα ἀποδεδυμένον ․․․ Διοπείθης ․․․․․․ ἐὰν δὲ μὴ χρῶνται τῶι τεμένει τοῦὙποδέκτου ὡς ἱερῶι ἢ τὴν μίσθωσιν μὴ ἀποδιδῶσιν τοῖς ὀργεῶσιν κατὰ
τὰ γεγραμμένα ἢ ․․․ι ἄλλων τι ․․․․ παρασκευάζειν αὐτὰ
εἰς τὴν θυσίαν καὶ ποιεῖν τὰ γεγραμμένα, ἄκυρον αὐτοῖς εἶναι τὴν μίσθωσιν καὶ ἐξέστω τοῖς ὀργεῶσιν ἀπαιτεῖν παρ’ αὐτῶν τὸ τέμενος τοῦ θεοῦ. ἀναγράψαι δὲ τάσδε τὰς συνθήκας τοὺς μὲν ὀργεῶνας εἰς τὸ κοινὸν γραμματεῖον, Διοπείθην δὲ εἰς στήλην λιθίνην καὶ
στῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι παρὰ τὸ ἄγαλμα τοῦ θεοῦ.