Τετάρτη Μεσούντος Βοηδρομίωνος

Ελευσίνια Μυστήρια, Άγημα επιστροφής εφήβων

Δεκάς Β

14. Δεκάτη τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΙΔ΄ (14η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΔ΄. Η δεκάτη τετάρτη, τετράς μεσούντος, τεσσαρεκαιδεκάτη, τετάρτη επί δέκα, τετάρτη επί δεκάτη.

Γεγονότα

  • ΑΓΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑ
  • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΙΔΥΝΤΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΟΡΓΕΩΝΩΝ ΥΠΕΡ ΥΠΟΔΕΚΤΟΥ
  • ΥΠΕΡ ΥΠΟΔΕΚΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ή ΘΕΟΥ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα οι έφηβοι επιστρέφουν από την Ελευσίνα με τα ιερά.
Τα ιερά τοποθετούνται στο Ελευσίνιον των Αθηναίων:
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II2 1078 σειρές 9-15
― ίνα τήι τετράδι επί δέκα παραπέμψωσιν τα ιερά μέχρι του Ελευσινίου του υπό τήι πόλει, ως αν κόσμος τε πλείων και φρουρά μείζων περί τα ιερά υπάρχοι, επειδή και ο φαιδυντής τοίν θεοίν αγγέλλει κατά τα πάτρια τήι ιερείαι της Αθηνάς ως ήκει τα ιερά και η παραπέμπουσα στρατιά.

Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα προετοιμασίας για τα Ελευσίνια Μυστήρια και δεν υπάρχει καμμία ένδειξη ότι επρόκειτο για επίσημη αττική εορτή.

Συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου πραγματοποιήθηκε το -106:
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II2 1011 σειρές 2-3
― θεοί.
αγαθή τύχη· επί Αγαθοκλέους άρχοντος επί της Αιαντίδος τρίτης πρυτανείας, ή Ευκλής Ξενάνδρου Αιθαλίδης
εγραμμάτευεν· Βοηδρομιώνος τετράδι επί δέκα, τετάρτη και δεκάτη της πρυτανείας· εκκλησία κυρία εν τώι θεάτρωι· των προέδρων επεψήφιζεν Απελλής Δημοφώντος Αγγελήθεν και συνπρόεδροι· έδοξεν τώι δήμωι·

Ο θρησκευτικός θίασος των Οργεώνων του Υποδέκτου ή Αποδέκτου πραγματοποιεί εορτή ιδιωτική τον -4ο αιώνα.

Υποδέκτης
Τόπος λατρείας η Δυτική Αθήνα IG ΙΙ² 2501 (τέλη -4ου αιώνα).
Λεπτομέρειες λατρείας. Το τέμενος του Υποδέκτου περιέχει ένα ιερό και μια οικία. Η πανήγυρις του Υποδέκτου τελείται στις 14 Βοηδρομιώνος, το ιερό ανοίγει στην αυγή και το άγαλμα του θεού ή ήρωος στεφανώνεται («θεός» στην επιγραφή) αφού πρώτα αλειφθεί και γυαλιστεί με ελαιόλαδο αποκαλύπτεται (στην αυγή) από τον πέπλο.
Ο Υποδέκτης λατρεύεται από τους οργεώνες που αφήνουν στο τέμενος του στην αιωνιότητα.
Μυθολογία. Άγνωστη, αλλά δύο πιθανότητες υποδηλώνουν:
α. ότι ο Υποδέκτης είναι (τουλάχιστον αρχικά) ένας θεός του Κάτω Κόσμου
(β) ή ότι είναι ο αρχικός «παραλήπτης» των «ιερών» της Ελευσίνας στην Αθήνα.
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 2501 σειρές 1-20
― αγαθήι τύχηι.
οι οργεώνες εμίσθωσαν το ιερόν του Υποδέκτου Διοπείθει Διοπείθους Σφηττίωι αυτώι και εκγόνοις αυτού εις τον άπαντα χρόνον, χρήσθαι τώι τεμένει και τώι του Υποδέκτου ιερώι ως ιερώι. αποδιδόναι δε αυτούς τοις οργεώσι την μίσθωσιν δραχμάς εκάστου του
ενιαυτού τεί νουμηνίαι του Βοηδρομιώνος μηνός, τεί δε τετράδι επί δέκα όταν ιεροίς απαντώσιν παρέχειν αυτούς τοις οργεώσι το ιερόν ανεωιγμένον καθ’ ημέραν και εστεφανωμένον, το δε άγαλμα του θεού αληλειμμένον και τα καλύμματα αποδεδυμένον ․․․ Διοπείθης ․․․․․․ εάν δε μη χρώνται τώι τεμένει τούΥποδέκτου ως ιερώι ή την μίσθωσιν μη αποδιδώσιν τοις οργεώσιν κατά
τα γεγραμμένα ή ․․․ι άλλων τι ․․․․ παρασκευάζειν αυτά
εις την θυσίαν και ποιείν τα γεγραμμένα, άκυρον αυτοίς είναι την μίσθωσιν και εξέστω τοις οργεώσιν απαιτείν παρ’ αυτών το τέμενος του θεού. αναγράψαι δε τάσδε τας συνθήκας τους μεν οργεώνας εις το κοινόν γραμματείον, Διοπείθην δε εις στήλην λιθίνην και
στήσαι εν τώι ιερώι παρά το άγαλμα του θεού.

Οι Οργεώνες του Υποδέκτου εορτάζουν σήμερα την εορτή αυτού του θεού ή ήρωα «όταν ιεροίς απαντώσιν» δηλαδή όταν απαντώνται με τα «ιερά» από την Ελευσίνα IG ΙΙ² 2501, το οποίο συμβαίνει σήμερα (την αυγή) με την άφιξη των Εφήβων από την Ελευσίνα στην Αθήνα, (14 Βοηδρομίου). Εδώ οι Οργεώνες συμπεριφέρονται ακριβώς όπως ένα ιερατικό γένος, εκτελώντας μια συγκεκριμένη τελετουργία και έχοντας μια σύνδεση με έναν ήρωα που είναι ο πρώτος που έκανε αυτήν την ιεροτελεστία (Υποδέκτης ή ο Αποδέκτης, δηλαδή των «ιερών» από την Ελευσίνα στην Αθήνα).