Τετάρτη Μεσούντος Θαργηλιώνος

Δεκάς Β

14. Δεκάτη τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΙΔ΄ (14η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΔ΄. Η δεκάτη τετάρτη, τετράς μεσούντος, τεσσαρεκαιδεκάτη, τετάρτη επί δέκα, τετάρτη επί δεκάτη.

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τρεις συνελεύσεις εδραιώνουν τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΑΘΗΝ. ΠΟΛ. 32, ΕΤΟΣ -412, -411:
― η μεν βουλη η επι Καλλιου πριν διαβουλευσαι
κατελυθει μηνος Θαργηλιωνος τετραδι επι δεκα

ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 352, ΣΕΙΡΕΣ 2-10, ΕΤΟΣ -330, -329:
― Επι Αριστοφωντος αρχοντος
επι της Λεωντιδος ενατης
πρυτανειας ηι Αντιδωρος
Αντινου Παιανιευς
εγραμμάτευεν· Θαργηλιωνος
τετραδι επι δεκα, δευτεραι
και τριακοστηι της
πρυτανειας· εκκλησια
κυρια

ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 790, ΣΕΙΡΕΣ 2-5, ΕΤΟΣ -235, -234:
― Επι Λυσανιου αρχοντος επι της Αιαντιδος ενδεκατης
πρυτανειας ηι Ευμηλος Εμπεδιωνος Ευωνυμευς εγραμματευεν·
Θαργηλιωνος τετραδι επι δεκα, τεταρτηι και
δεκατηι της πρυτανείας· εκκλησια.