Τετάρτη Μεσούντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Β

14. Δεκάτη τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΙΔ΄ (14η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΔ΄. Η δεκάτη τετάρτη, τετράς μεσούντος, τεσσαρεκαιδεκάτη, τετάρτη επί δέκα, τετάρτη επί δεκάτη.

Γεγονότα

  • ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ (ΑΘΛΑ)
  • Β΄ΗΜΕΡΑ
  • ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΗΣ
  • ΓΥΜΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ
  • ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΑΡΑΘΟΥ ΤΟΥ Ε΄ (ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τα Ελευσίνια συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα σήμερα στο κατάλληλο έτος εκτός από το Δ΄.
Τη σημερινή ημέρα κατά την διάρκεια των εορτασμών της Β’ ημέρας των Ελευσινίων προς τιμήν της Δήμητρος και της Κόρης στην πόλη των Αθηναίων οι Τεχνίτες του θεού Διονύσου, το -163, εορτάζουν την γενέθλιο ημέρα του βασιλέως Αριαράθου του Ε΄:
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 1330, ΣΕΙΡΕΣ 30-37, ΕΤΟΣ -163.
― Ἐλευσινίων τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι· τῆς δὲ ἀναγορεύ-
σεως ἐπιμεληθῆναι τὸν ἐπιμελητήν. παρασκευάσαι δὲ ἱερεῖα εἰς θυσίαν τῶι Διονύσωι ἀπὸ τῶν προσόδων κοινῶν κάλλιστα τὸν ἐπιμελητὴν καὶ Μενέλαον ποιητὴν τραγικὸν μετὰ τοῦ ἱερέως τοῦ Διονύσου καὶ θῦσαι ὑπὲρ σωτηρίας τῆς συνόδου καὶ βασιλέως Ἀριαράθου καὶ βασιλίσσης Νύσης
καὶ μερίδα νεῖμαι πᾶσιν τοῖς μετέχουσιν τῆς συνόδου καὶ παισὶ καὶ γυναιξὶν αὐτῶν. μερίσαι δὲ τὸν ἐπιμελητὴν τοῦ Μεταγειτνιῶνος μηνὸς τὴν τετράδα.
ἐπὶ δέκα ὑπὲρ τοῦ βασιλέως καὶ τὴν πέμπτην ἐπὶ δέκα ὑπὲρ τῆς βασιλίσσης παι․․․ν, τὸν δ’ ὑπηρέτην προγράψαι ἡμερῶν τοῦ βασιλέως Ἀριαράθου καί στεφανοῦν τὸ ἄγαλμα τὸ τοῦ βασιλέως καὶ θυμιᾶν καὶ δαῖδα ἱστάνειν.


Δεν υπάρχει ένδειξη ότι τα γενέθλια του Αριαράθου του Ε΄, από τους Τεχνίτες του Διονύσου, και της συζύγου του , Νύσης, αύριο είναι επίσημη πολιτειακή εορτή, παρόλα αυτά είναι μέρος των εορτασμών των Ελευσινίων και των Γυμνικών αγώνων των Εφήβων που διεξάγονται σήμερα.
Στην εορτή μετέχουν οι πάντες με τις οικογένειες τους, με τα παιδιά και τις συζύγους τους.