Τετάρτη Μεσούντος Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Β

14. Δεκάτη τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος ΙΔ΄ (14η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΔ΄. Η δεκάτη τετάρτη, τετράς μεσούντος, τεσσαρεκαιδεκάτη, τετάρτη επί δέκα, τετάρτη επί δεκάτη.

Γεγονότα

―ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
ΣΤΗ ΙΕΡΗ ΔΗΛΟ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ο Πρόκλος σχολιάζοντας τον Ησίοδο μας πληροφορεί :
819 : την τέταρτη άνοιγε πιθάρι :
― « εννοώντας με αυτό τη μέση τέταρτη μέρα, επαινεί τη δεκάτη τέταρτη ως κατάλληλη για το άνοιγμα πιθαριών και ως άριστη για όλα· γιατί το φως της σελήνης είναι πλούσιο, επειδή η σελήνη ανατέλλει με τη δύση του ηλίου.
Επίσης έχει τον μισό αριθμό του πλήθους κατά το οποίο η σελήνη συμπληρώνει τον κύκλο της, ώστε και αυτή είναι τελεσφόρα, εφόσον στο μισό υπάρχει η τελειότητα ολόκληρουτου κύκλου και οι αυξομειώσεις πριν και μετά τη μέση είναι ίσες.
Και επειδή ο ιδιαίτερος κύκλος της σελήνης συμπληρώνεται σε είκοσι οκτώ ημέρες, γι αυτό λέγεται ότι τόσες είναι οι φεγγοβόλες ακτίνες της σελήνης.
Και ένας αιγυπτιακός μύθος αφηγείται ότι ο Όσιρις βασίλεψε τόσα έτη, όσος είναι ο αριθμός αυτών των ημερών , υποδεικνύοντας, όπως μου φαίνεται, ότι ο Όσιρις είναι δημιουργός και τελειοποιητής όλων των γεννημένων όντων, επιτυγχάνοντας με τέχνη και με τη βοήθεια των σεληνιακών ακτίνων τη γέννηση όσων προκαλούν αύξηση και μείωση, προκειμένου να γεννιούνται και να φθείρονται όσα βρίσκονται εδώ κάτω».
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 819
― τετράδι δ΄οίγε πίθων
ΗΣΙΟΔΟΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 819