Τετάρτη Μεσούντος Γαμηλιώνος

Λήναια

Δεκάς Β

14. Δεκάτη τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΙΔ΄ (14η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΔ΄. Η δεκάτη τετάρτη, τετράς μεσούντος, τεσσαρεκαιδεκάτη, τετάρτη επί δέκα, τετάρτη επί δεκάτη.

Γεγονότα

  • ΛΗΝΑΙΑ
  • ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι η τρίτη των εορτασμών των Ληναίων.
Στους ποιητικούς αγώνες, στο Λήναιον, ο δαδούχος κρατώντας μια αναμμένη λαμπάδα αναφωνάζει:


ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΒΑΤΡΑΧΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 482
― Εν τοις Ληναϊκοίς αγώσι του Διονύσου ο δαδούχος κατέχων την λαμπάδα λέγει: καλείτε θεόν, καλείτε θεόν
και οι υπακούοντες βοώσι:
Σεμέληιε, Ίακχε, Πλουτοδότα