Τετάρτη Μεσούντος Εκατομβαιώνος

Δεκάς Β

14. Δεκάτη τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος ΙΔ΄ (14η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΔ΄. Η δεκάτη τετάρτη, τετράς μεσούντος, τεσσαρεκαιδεκάτη, τετάρτη επί δέκα, τετάρτη επί δεκάτη.

Γεγονότα

  • ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Εκτός από τις Δαπάναι των Ταμίων της θεάς Αθηνάς δεν υπάρχει καμμία άλλη καταγραφή για τη σημερινή ημέρα.

IG II² 1492, ΣΕΙΡΕΣ 124-126, ΕΤΟΣ -305
― ἐπ’ Εὐξενίππου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιγο-
νίδος πρώτης πρυτανείας τετράδι ἐπὶ δέκα χρήμ-
ατα ἀνεκόμισεν κατὰ ψήφισμα δήμου