Τετάρτη Μεσούντος Ανθεστηριώνος

Δεκάς Β

14. Δεκάτη τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος ΙΔ΄ (14η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΔ΄. Η δεκάτη τετάρτη, τετράς μεσούντος, τεσσαρεκαιδεκάτη, τετάρτη επί δέκα, τετάρτη επί δεκάτη.

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Την σημερινή ημέρα, κατά το έτος -272, καταγράφεται μια συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου :

IG II² 675
― ἐπὶ Γλαυκίππου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς ․․․․․ίδος ὀγδόης
πρυτανείας, εἷ Εὔθοινος ․․․․κρίτου Μυρρινούσιος ἐ-
γραμμάτευεν· Ἀνθεστηριῶνος τετράδι ἐπὶ δέκα, ἕκτει
καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία· τῶν προ
έδρων ἐπεψήφιζεν.