Τετάρτη Ισταμένου Βοηδρομιώνος

Δεκάς Α

4. Τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος Δ΄ (4η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Δ΄. Η τετάρτη, τετράς ισταμένου

Γεγονότα

  • ΕΡΜΟΥ
  • ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΟΥ
  • ΕΡΩΤΟΣ
  • ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
  • ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ
  • ΕΡΧΙΕΙΣ ΘΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΗΡΩΪΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΕΙΠΝΑ ΤΕΤΡΑΔΙΣΤΩΝ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται η μηνιαία οικιακή εορτή αφιερωμένη στον Ηρακλή, τον Ερμή, την Αφροδίτη, και τον Έρωτα.
Επίσης τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται η Θυσία στον Δία Ελευθέριο υπέρ της νίκης των Πλαταιών, στις Πλαταιές και είναι τοπική εορτή :

― ἡ καὶ νῦν ἔτι τὸ Ἑλληνικὸν ἐν Πλαταιαῖς ἀθροίζεται συνέδριον καὶ θύοσι τῶ ἐλευθερίω Διί Πλαταιεῖς ὑπὲρ τῆς νίκης.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19

Ἡ εορτὴ που περιγράφει εδώ πραγματοποιείται απὸ τους Πλαταιείς παρὰ απὸ τους Αθηναίους, ο Πλούταρχος εννοεί τα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ που εορτάζονταν την 26η του Πάνεμου στο βωμό του Διός Σωτήρος στις Πλαταιές (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ,11.7I.2), (IG VΙΙ, 1668) και ταυτίζεται με την 4η Βοηδρομιώνος στην Αθήνα.

Τη σημερινή ημέρα , στο έτος -39, πραγματοποιείται συνέλευση της Βουλής
IGII2 1043 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
― Σῶσις Σώσιδος Ὀῆθεν ὑπὲρ τῶν συνεφήβων ἀνέθηκεν.
ἀγαθῇ τύχηι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων· ἐπὶ Καλλικρα]τίδου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Αἰαντίδος τρίτης πρυτανείας· Βοηδρομιῶνος τετράδι ἱσταμένου, τετάρτηι τῆς πρυτανείας· βουλὴ ἐν τῶι θεάτρῳ ἡ μεταχθεῖσα ἐκ τοῦ Παναθηναϊκοῦ σταδίου· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Δίων ․․․εὺς καὶ συνπρόεδροι· Λῦσις Ἀσκληπιάδου Ἁλιμούσιος εἶπεν. ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλει ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων Ὀλυμπιόδωρος Ὀλύμπου Ἁγνούσιος ὑπὲρ τῆς θυσίας ἧς ἔθυεν μετὰ τῶν ἐφήβων ἐν τῶι πρυτανείωι τῆι Ἑστίαι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς οἷς πάτριον ἦν τὰ ἰσητητήρια ὑπέρ τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δημου καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμάχων καὶ γεγονέναι ἐν πᾶσιν τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ σωτήρια·

Το ιερό θυσιολόγιο της Έρχιας μας περιγράφει θυσία τη σημερινή ημέρα στην ηρωϊδα Βασίλη:
ΣΤΗΛΗ Β, ΣΕΙΡΕΣ 14-20
― Βοηδρομιώνος
τετράδι ισ
ταμένο, Βασί
λει, Ερχιά, αμ
νή λευκή, ολό
καυτος, νηφά
λιος, ΠΗΗ

Η θυσία στην ηρωίδα Βασίλη αποτελείται από ένα λευκό, θηλυκό αρνί και ακολουθεί άοινη σπονδή. Το χρώμα του ζώου πρέπει να σημειωθεί, δεδομένου ότι τα ολοκαυτώματα, συνήθως, έχουν ταξινομηθεί ως χθόνιες θυσίες, και θεωρείται ότι τα θύματα που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες τελετές είναι μελανά (μαύρα). Η Βασίλη λατρεύεται επίσης και σε άλλα μέρη στην Αττική, αλλά τίποτα δεν είναι γνωστό για το είδος των θυσιών που λαμβάνει σε αυτές τις τοποθεσίες.

Την σημερινή ημέρα οι Τετραδισταί παραθέτουν ιδιωτικά δείπνα.