Τετάρτη Ισταμένου Βοηδρομιώνος

Δεκάς Α

4. Τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος Δ΄ (4η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Δ΄. Η τετάρτη, τετράς ισταμένου

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
  • ΙΕΡΗ ΕΡΜΟΥ
  • ΙΕΡΗ ΙΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΟΥ
  • ΙΕΡΗ ΕΡΩΤΟΣ
  • ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ
  • ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΗΡΩΪΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται η μηνιαία εορτή αφιερωμένη στον Ηρακλή, τον Ερμή, την Αφροδίτη, και τον Έρωτα.
Επίσης τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται η Θυσία στον Ζευ Ελευθέριο υπέρ της νίκης των Πλαταιών, στις Πλαταιές και είναι τοπική εορτή :
― ἡ καὶ νῦν ἔτι τὸ Ἑλληνικὸν ἐν Πλαταιαῖς ἀθροίζεται συνέδριον καὶ θύοσι τῶ ἐλευθερίω Διί Πλαταιεῖς ὑπὲρ τῆς νίκης.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ , ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19
Ἡ εορτὴ που περιγράφει εδώ πραγματοποιείται απὸ τους Πλαταιείς παρὰ απὸ τους Αθηναίους, ο Πλούταρχος εννοεί τα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ που εορτάζονταν την 26η του Πάνεμου στο βωμό του Διός Σωτήρος στις Πλαταιές(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ,11.7I.2), (IG VΙΙ, 1668) και ταυτίζονταν με την 4η Βοηδρομιώνος στην Αθήνα.
Τη σημερινή ημέρα , στο έτος -39, πραγματοποιείται συνέλευση της Βουλής
IGII2 1043 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
― Σῶσις Σώσιδος Ὀῆθεν ὑπὲρ τῶν συνεφήβων ἀνέθηκεν.
ἀγαθῇ τύχηι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων· ἐπὶ Καλλικρα]τίδου ἄρχο-
ντος ἐπὶ τῆς Αἰαντίδος τρίτης πρυτανείας· Βοηδρομιῶνος τετράδι ἱσταμένου,
τετάρτηι τῆς πρυτανείας· βουλὴ ἐν τῶι θεάτρῳ ἡ μεταχθεῖσα ἐκ τοῦ Παναθ-
ηναϊκοῦ σταδίου· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Δίων ․․․εὺς καὶ συνπρόεδροι· Λῦσις
Ἀσκληπιάδου Ἁλιμούσιος εἶπεν. ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλει ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων
Ὀλυμπιόδωρος Ὀλύμπου Ἁγνούσιος ὑπὲρ τῆς θυσίας ἧς ἔθυεν μετὰ τῶν ἐφήβων ἐν
τῶι πρυτανείωι τῆι Ἑστίαι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς οἷς πάτριον ἦν τὰ ἰσητητήρια ὑπέρ τε τῆς
βουλῆς καὶ τοῦ δημου καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμάχων καὶ γεγονέ-
ναι ἐν πᾶσιν τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ σωτήρια·
Το ιερό θυσιολόγιο της Έρχιας μας περιγράφει θυσία τη σημερινή ημέρα στην ηρωϊδα Βασιλεία:
ΣΤΗΛΗ Β, ΣΕΙΡΕΣ 14-20
― Βοηδρομιώνος
τετράδι ισ
ταμένο, Βασί
λει, Ερχιά, αμ
νή λευκή, ολό
καυτος, νηφά
λιος, ΠΗΗ
Η θυσία στην Ηρωίδα Βασιλεία αποτελούνταν από ένα λευκό, θηλυκό αρνί και ακολουθήθηκε από μια σπονδή χωρίς οίνο. Το χρώμα του ζώου πρέπει να σημειωθεί, δεδομένου ότι τα ολοκαυτώματα, συνήθως, έχουν ταξινομηθεί ως χθόνιες θυσίες, και θεωρείται ότι τα θύματα που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες τελετές ήταν μελανά (μαύρα).Η Βασιλεία λατρευόταν επίσης και σε άλλα μέρη στην Αττική, αλλά τίποτα δεν είναι γνωστό για το είδος των θυσιών που λάμβανε σε αυτές τις τοποθεσίες.