Τετάρτη Ισταμένου Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Α

4. Τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος Δ΄ (4η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Δ΄. Η τετάρτη, τετράς ισταμένου

Γεγονότα

  • ΕΡΜΟΥ
  • ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
  • ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΝ ΑΚΡΙΔΙ
  • ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΟΥ
  • ΕΡΩΤΟΣ
  • ΔΕΙΠΝΟ ΤΕΤΡΑΔΙΣΤΩΝ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται η μηνιαία εορτή που είναι αφιερωμένη στον Ηρακλή, τον Ερμή, την Αφροδίτη και τον Έρωτα. Μια συνέλευση της Βουλής, το έτος -155,-154, εδραιώνει την σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της Βουλής.

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΕΝ ΑΚΡΙΔΙ

Μια αναθηματική στήλη από άσπρο μάρμαροβρέθηκε στην Ελευσίνα , στις οδούς Νικολαϊδου και Υγιείας (Γεωργίου Παύλου) κατά τις ανασκαφές στην οικία των αδελφών Λιάσκου το «1970». Χρησιμοποιήθηκε στον τοίχο μιας ρωμαϊκής οικίας κατα την Ρωμαϊκή περίοδο. Η επιγραφή καταγράφει τα Ηράκλεια της Ελευσίνος που τελούνται προς τιμήν του Ηρακλέους της Άκρας, προστάτη των λατομείων της Ελευσίνος. Τελείται θυσία και πανήγυρις . Στο ιερό του Ηρακλέους της Άκρας Ελευσίνος οι Έφηβοι έκοβαν σε τελετή που ονομάζεται τα οινιστήρια τα μακριά μαλλιά τους. Το ιερό βρίσκεται κοντά στο ιερό της Δήμητρος και Κόρης πάνω στον λόφο, η λέξη ’Ακρις σημαίνει ’ακρος δηλαδή ο λόφος στην Ελευσίνα.

ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΠΙΓΡ. SEG 28.103
Φιλόκ̣ωμος Φαλανθίδου Ἐλευσίνιος εἶπεν· τύχηι ἀγαθ-
ῆι τῶν δημοτῶν· ὅπως ἂν τῶι Ἡρακλεῖ τῶι ἐν Ἄκριδι πρόσ-
οδος ἦι̣ ὡς πλείστη κ̣αὶ ἡ θυσία θύηται ὡς καλλίστη, ἐψη-
φίσθαι τοῖς δημόταις· τὰς λιθοτομίας τὰς Ἐλευσῖνι, ἐ-
π̣ειδή ․․․․․ΙΩ̣Ν εἰσὶν ἱερα̣ὶ τοῦ Ἡρακλέως τοῦ ἐν Ἄκρι-
δι, μ[ισ]θοῦν τὸν δήμαρχον ἐν τῆι ἀγορᾶι τῶν δημοτῶν τῶ-
ι τὸ π[λεῖσ]τον διδόντι· τὸν δὲ μισθωσάμενον ἀποδιδόν-
αι τὴν μίσθωσιν τὴν μὲν ἐπὶ Νικήτου ἄρχοντος ἐν ὧι ἂν
χ̣ρόν̣ωι τοὺς δημότας πείθει, πρὸ τῆς θυσίας, μετὰ δὲ Νι-
κήτην ἄρχοντα εἰς τὸν Μεταγειτνιῶνα μῆνα ταῖς ἀρχα-
ιρεσίαις


ΕΣΠΕΡΙΑ 1934, ΣΕΛ. 31-35, ΑΡ. 21, ΜΕΡΙΤΤ, DOW ΠΡΥΤΑΝΕΙΕΣ ΣΕΛ. 148-153, ΑΡ. 84, ΣΕΙΡΕΣ 42-45:
― Επί Μνησιθέου άρχοντος επί της Ιπποθωντίδος δυτέρας πρυτανείας ήι Φιλίσκος Κράτητος Παιανιεύς εγραμμάτευεν· Μεταγειτνιώνος τετράδι ισταμένου, τετάρτει της Πρυτανείας βουλή εμ βουλευτηρίωι.
Συμφωνα με τις επιγραφες του -2ου αιωνος η λατρευομενη θεα σημερα ειναι η Αφροδιτη Πανδημος.
Η Πανδημος Αφροδιτη εκτος απο την Αθηνα λατρευεται πολλαχου της Ελλαδος, στην Θηβα, στην Μεγαλόπολη, στην Ηλιδα, στην Παρο, στο Βυζάντιο, στην Κω, στις Ερυθραις και την Ναυκράτη. Η λατρεία στην Αθηνά καθιερωθηκε από τον Θησέα. Η Πανδημος Αφροδίτη εχει ως σύμβολο την περιστερα , το ιερό τουτο πτηνο θεωρειται καθαρτηριο και προσφερεται ως θυσία κατα την σημερινη εορτη στην Αθηνα, θυσια προς καθαρμο του ιερου του Αφροδισιου:
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IGII² 659, ΣΕΙΡΕΣ 22-27
― ὅταν ἦι
ἡ πομπὴ τῆι Ἀφροδίτηι τεῖ Πανδήμωι
παρασκευάζειν εἰς κάθαρσιν
τοῦ ἱεροῦ περιστερὰν
καὶ περιαλεῖψαι τοὺς βωμοὺς
καὶ πιττῶσαι τὰς ὀροφὰς
καὶ λοῦσαι τὰ ἕδη·
παρασκευάσαι δὲ καὶ πορφύραν ὁλκὴν