Τετάρτη Ισταμένου Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Α

4. Τετάρτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος Δ΄ (4η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Δ΄. Η τετάρτη, τετράς ισταμένου

Γεγονότα

  • ΕΡΜΟΥ
  • ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΟΥ
  • ΕΡΩΤΟΣ
  • ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
  • ΓΝΕΘΛΙΟΝ ΗΜΑΡ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ -154
  • ΔΕΙΠΝΟ ΤΕΤΡΑΔΙΣΤΩΝ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα καταγράφεται συνέλευση της Βουλής το -159/8. ΗΕSPERIA 1946 ,σελ. 140-142 αρ.3, σειρές 34-38
― Η τετάρτη ιερά Αφροδίτης και Ερμού.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ
― Διόπερ Μένανδρος, εν Κόλακι, τον τοις τετραδισταίς διακονούμενον μάγειρον εν της Πανδήμου Αφροδίτης εορτή ποιεί ταυτί λέγοντα κ΄τ.λ.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 14.659d
ΔΕΙΠΝΟ ΤΕΤΡΑΔΙΣΤΩΝ
― Οίμοι τάλαις,
οίμοι πλακούντος του ν΄τετράδι πεπεμμένου.
ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1125
― Ερμεί δε μάλιστα των αριθμών η τετράς ανάκειται· πολλοί δε και τετράδι μηνός ισταμένου γενέσθαι τον θεόν ιστορούσι.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΑΚΑ 9
―Ανάκειται δε αυτώ. . . η τετράς άλλον τρόπον ήπερ τω Ηρακλεί, εξ ου παροιμία, το εν τετράδι γέγονας, ήγουν εν αποφράδι ημέρα· επεί και Ηρακλής εν ταύτη γεννηθείς κακόν διήθλει βίον. . . και η τετράς δε φησιν ιερά του θεού (Ερμού).
ΗΣΥΧΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟ
― Τετράδι γέγονας· επίτοις άλλοις πονούντων. και γάρ τον Ηρακλέα τετράδι γεννηθέντα Ευρυσθείταλαιπωρήσαι, Φιλοχόρος δε αυτήν (φησί)και επί Ερμού δύνασθαι λέγεσθαι· διατεθείσθαι δε Ηρακλεί την ημέραν εν ταύτη εις θεούς μεταστάντι.
ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟ
ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΜΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ
― Αριστώνυμος δ΄εν Ηλίω ριγούντι και Σαννυρίων εν Γέλωτι τετράδι (Μαιμακτηριώνος) φασίν αυτόν (Αριστοφάνης) γενέσθαι, διό τον βίον κατέτριψεν ετέροις πονών, οι γαρ τετράδι γεννώμενοι πονούντες άλλοις καρπούσθαι παρέχουσιν, ως και Φιλόχορος εν τη πρώτη περί ημερών ιστορεί. ταύτη δέ και Ηρακλή φασι γεννηθήναι.
ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΠΛΑΤΩΝ 2.331. ΑΠΟΛΟΓΙΑ 95.13
ΒΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΠΛΟΥΤΟ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1127
«Οι τρεις ημέρες σχηματίζουν αριθμητική πρόοδο,και η τετράδα πολλαπλασιαζόμενη με την επτάδα δίνει γινόμενο τόσο όσο το αθροισμα των αριθμών από τη μονάδα ως την επτάδα, δηλαδή τον αριθμό εικοσι οκτώ, που είναι το διάστημα των ημερών κατά το οποίο η σελήνη διανύει τον ζωδιακό.
Γιατί οι υπόλοιπες μέρες περιέχουν τις περαιτέρω κινήσεις της για να φτάσει τον ήλιο.
Η πρώτη είναι θεϊκή ως αρχή γιατί και ο Πλάτωνας λέει ότι κάθε αρχή είναι θεϊκή, και αυτή η μέρα αποκαλείται γενέθλια ημέρα του μηνός.
Και ο μήνας εκείνη την ημέρα ονομάζεται από τον Ορφέα «μονοκέρατο μοσχάρι».
Γιατί ο μήνας, ως εργάτης της γέννησης, ονομάζεται γενικά βόδι, και επειιδή τότε έχει την πρώτη εμφάνιση της ύπαρης του λέγεται μοσχάρι, και επειδή έχει μία μέρα λέγεται μονοκέρατο.
Η τετράδα είναι συγγενής με τη μονάδα, επειδή και αυτή περιέχει όλους τους αρμονικούς λόγους, τους οποίους περιείχε σπερματικά η μονάδα, σχηματίζοντας μεζί με την τριάδα τον λόγο 1,1/3:1 (4:3), μαζί με τη δυάδα τον διπλάσιο λόγο (2:1), και μαζί με την ίδια τη μονάδα τον τετραπλάσιο λόγο (4:1).
Και αυτά είναι οι λόγοι των αρμονικών διαστημάτων: του διαστήματος τετάρτης, της οκτάβας και της διπλής οκτάβας.
Η επτάδα είναι άλλος αρμονικός αριθμός, καθώς αποτελείται από τη μονάδα, τη δυάδα και την τετράδα, έτσι περιέχει δύο φορές την οκτάβα.
Και από αυτήν την άποψη είναι συγγενής με την τετράδα και την μονάδα, εφόσον γεννιέται μόνο από τη μονάδα και δεν γεννά κανέναν αριθμό εντός της δεκάδας (ενώ οι υπόλοιποι αριθμοι γεννιούνται είτε από έναν αριθμό, όπως η εννιάδα και η τετράδα, είτε από δύο αριθμούς, όπωςη εξάδα από το δύο και το τρία ή η οκτάδα από το δύο και το τέσσαρα)· και δεν γεννά κανέναν αριθμό, όπως γενούν η δυάδα και η τριάδα, καθεμία τους διαφορετικό.
Λόγω λοιπόν της αρμονίας της ταίριαξε με τη γέννηση του Απόλλωνα και επειδή δεν έχει μητρικό και θυληκο στοιχείο, είπε ότι αυτή είναι αφιερωμένη στην Αθηνά.»
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 769-771
― αίδε γαρ ημέραι εισί Διός πάρα μητιόεντος
«γιατί αυτές οι μέρες είναι από τον σοφό Δία.»
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 769-771
«Αυτά δείχνουν ότι η μαντεία μέσω οιωνών υπήρχε από παλιά.
Επίσης δήλωσε με σαφήνεια ότι οι ίδιοι οιωνοί είναι γιά άλλα πράγματα ευνοϊκοί και για άλλα δυσμενείς, λέγοντας ’’που είναι οι πιο καλοί γι αυτήν την πράξη’’.
Δικαιολογημένα η τέταρτη ημέρα είναι κατάλληλη για γάμο, επειδή είναι η πρώτη που γεννήθηκε και με πρόσθεση και με πολλαπλασιασμό από τη γόνιμη δυάδα στην οποία λέμε ότι είναι αφιερωμένος ο γάμος, και επίσης επειδή περιέχει όλους τους αρμονικούς λόγους για τους οποίους μιλήσαμε παραπάνω, τον λόγο του διαστήματος τετέρτης , τον λόγο της οκτάβας και τον λόγο της διπλής οκτάβας και ακόμα επειδή είναι μητέρα της δεκάδας που είναι ο αριθμός του κόσμου, και επιπλέον επειδή αποτελεί την αριθμητική μεσότητα μεταξύ μονάδας και επτάδας.
Γιατί για όλους αυτούς τους λόγους είναι κατάλληλη για γάμους».
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 800-801
― εν δε τετάρτη μηνός άγεσθ΄εις οίκον άκοιτιν.
ΗΣΙΟΔΟΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 800-801