Τετάρτη Φθίνοντος Βοηδρομιώνος

Δεκάς Γ

27. Εικοστή εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΚΖ΄ (27η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΖ΄. Ἡ εἰκοστή ἑβδόμη, ἡ τετάρτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς ἑβδόμη, ἡ τετρὰς μετ΄εἰκάδα

Γεγονότα

  • ΘΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ: ΕΡΜΗ, ΓΑΙΑ, ΑΛΟΧΟ, ΝΥΜΦΕΣ,ΑΧΕΛΩΟ (ΔΗΜΟΣ ΕΡΧΙΑΣ)
  • ΘΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ (ΔΗΜΟΣ ΤΕΙΘΡΑΣ-ΑΙΓΗΪΣ ΦΥΛΗ)
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ [-127]

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Στὸ Ἱερὸ Θυσιολόγιο τῆς Μεγάλης Δημαρχίας τῆς Ἔρχιας καταγράφονται θυσίες τὴν σημερινὴ ἡμέρα στοὺς :
— Βοηδρομιῶνος
τετράδι φθίνοντος, Νύμφαις, ἐμ Πάγωι Ἐρχιᾶ(σιν), οἶς,Δ.
— Βοηδρομιῶνος τετράδι φθίνοντος, Ἀλό-
χωι, ἐμ Πάγω Ἐρχι(ᾶσιν), οἶς ∶Δ.
•(Ἄλοχος ἡ σύζυγος)
— Βοηδρομιῶνος τετράδι φθίνοντος,
ἐμ Πάγωι Ἐρχι(ᾶσιν), Ἀχελώωι, οἷς ,ΔΗΗ.
— Βοηδρομιῶνος τετράδι φθίνοντος, Ἑρμῆ,
ἐμ Πάγωι Ἐρχι(ᾶ), οἷς ,ΔΗΗ.
— Βοηδρομιῶνος τετράδι φθίνοντος,
Γῆι, ἐμ Πάγωι Ἐρχι(ᾶσιν), , οἷς ,κύουσα οὑ φορά, Δ
SEG 21:541
Στὸ Δῆμο τῆς Τείθρας σήμερα καταγράφεται θυσία πρὸς τιμὴν τῆς Ἀθηνᾶς :
Βοηδρομιῶνος
τετρ̣άδι — — — — —
Διί ἐντ̣— — — — — ἐν τ̣εμένει
ΔΗΗΗ οἶν ∶ ἄρρεν — — — —
ΗΙΙ ἱερειώσυνα
τετράδι φθίνοντος
Ἀθηνᾶι οἶν — — — — λειπογνώμονα
Διί ∶ προθύματα
— χοῖρον γαλαθηνόν,
— ἱερεώσυνα
Α Στήλη , SEG 21:542
Συνέλευση τῆς ἐκκλησίας τοῦ Δήμου σήμερα στὸ Θέατρο τοῦ Διονύσου τὸ -127 :
― Ἑπὶ Θεοδωρίδου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Αἰγεῖδος τρίτης πρυτανείας ἧ Σωσικράτης Εὐφρονίου Θριάσιος ἐγραμμάτευεν Βοηδρομιῶνος τετράδι μετ’εἰκάδας κατ’ἄρχοντα κατὰ θεὸν δὲ. . . . μετ’εἰκάδας, τετάρτη καὶ εἰκοστῆ τῆς πρυτανείας ἐκκλησία κυρία ἐν τῶ θεάτρω.
ΗΕΣΠΕΡΙΑ 1935 (Dow) σειρὲς 76-78