Τετάρτη Φθίνοντος Θαργηλιώνος

Δεκάς Γ

27. Εικοστή εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΚΖ΄ (27η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΖ΄. Ἡ εἰκοστή ἑβδόμη, ἡ τετάρτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς ἑβδόμη, ἡ τετρὰς μετ΄εἰκάδα

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δὲν καταγράφεται κάποια λατρευτικὴ δραστηριότητα.
Τη σημερινή ημερα πραγματοποιείται Γενικὴ Συνέλευση Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου:
IG II² 237 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ (-304)
― ἐπὶ Χαιρώνδου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Παιδιονίδος δεκάτης πρυτανείας, ἧι Φίλιππος Ἀντιφ․․․ἐγραμμάτευεν, Θαργηλιῶνος τετράδι φθίνοντος, τρίτηι τῆς πρυτανείας· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν ․․․