Τετάρτη Φθίνοντος Πυανεψιώνος

Απατούρια, Ανάρρυσις

Δεκάς Γ

27. Εικοστή εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος ΚΖ΄ (27η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΖ΄. Ἡ εἰκοστή ἑβδόμη, ἡ τετάρτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς ἑβδόμη, ἡ τετρὰς μετ΄εἰκάδα

Γεγονότα

  • ΑΠΑΤΟΥΡΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ (Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ /ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ , ΠΑΤΕΡΩΝ)
  • ΑΠΑΤΟΥΡΙΑ β΄ΗΜΕΡΑ: ΑΝΑΡΡΥΣΙΣ
  • ΘΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΦΡΑΤΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ ΦΡΑΤΡΙΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Την δεύτερη ημέρα τὰ μέλη των Φρατρίων λαμβάνουν μέρος στην ιεροπραξία της θυσίας, των Ἀπατουρίων προσφέροντας τιμές στους:
Ζεὺς Φράτριος, και στην Ἀθηνᾶ Φρατρία, την προστάτιδα των Φρατριών των Ἀθηναίων.
Από τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται οι θυσίες στους Ολύμπιους θεούς, η ημέρα αυτή ονομάζεται, Ἀνάρρυσις.


Δεν υπάρχει καμμία διαφορά ανάμεσα στο «ἀναρρύειν» καί το «αὖ ἐρύειν».
Καὶ τὰ δύο σημαίνουν «τραβώ προς τα πίσω», και δευτερευόντως η ιδιόμορφη αυτὴ πρακτική της θυσίας , αναγκάζει το κεφάλι του θύματος να τραβιέται προς τα πίσω , έτσι ώστε να φανεί ο γυμνός λαιμός του θύματος .
Αὖ ἐρύσαι είναι η κανονική έκφραση στον Όμηρο για την πράξη της θυσίας, και ο σχολιαστής παρατηρεί :
― Αὖ ἐρύσαν, εἰς τοὐπίσω τὸν τράχηλον τοῦ θυόμενου ἱερείου.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΙΛΙΑΔΑ 459
Και προσθέτει : ― Κυμαίων δὲ ἔθος τὸ αὐερύειν . .
που κατά πάσα πιθανότητα γίνεται κατανοητό οτι αυτό το έθιμο πραγματοποιόταν στη δική του εποχή.
Ο Πίνδαρος χρησιμοποιεί αυτή την έκφράση για τη θυσία του ταύρου προς τιμήν του Ποσειδώνος από τον Βελλεροφώντη.
― Ἀναρρύει, σφάζει .
ΗΣΥΧΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟ
― Ἀνέρυσαν (Αὖ ἔρυσαν), εἰς τοὐπίσω ἔκλασαν
ΗΣΥΧΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟΝ
― Αὐερύοντα, εἰς τοὐπίσω ἕλκοντα
ΗΣΥΧΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟΝ
― Ἀνάρρυσις. . καὶ ἀναρρύειν, τὸ ἐπιθύειν, ἀντὶ τοῦ θυσίαν ἐπιτελεῖν.
ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ 890
― Ἀναρρύειν, θύειν, Ἀναρρύσις ἡ θυσία ἐπειδὴ θύοντες ἀνέλκων τοὺς τράχηλους τῶν θυομένων, ἐπὶ τὰ ἄνω τρέποντες. . . Ὅμηρος, Αὖ ἔρυσαν.
ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ.
Αυτός είναι ο τρόπος όπου οἱ πρόγονοι μας θυσιάζουν στον πατέρα των θεών και των ανθρώπων , τον Δία, αλλά και στους άλλους Ολυμπίους θεούς , στρέφοντας το κεφάλι του θύματος προς τον ουρανό.
Όταν θυσίαζε κάποιος στους χθόνιους θεούς και στους Ήρωες , (η θυσία ονομαζόταν «ἐναγισμός») συνέβαινε το ἀντίθετο ἀπὸ την Ἀνάρρυσις, δηλαδὴ κρατούσαν το κεφάλι του του θύματος προς τα κάτω, προς το έδαφος, και έκοβαν το λαιμό του στη θέση αυτή (ἐντέμνειν) .
― Ἐντέμνουσι, τοῖς ἥρωσιν ἐναγίζουσιν
ΗΣΥΧΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟΝ
― Ἔντομα, τὰ τοῖς κατοιχομένοις θυόμενα, ἐντέμνεται γὰρ τούτων ὁ τράχηλος, τὰ δὲ τοῖς οὐρανίοις θεοῖς ἀνακλᾶται.
ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΝ
― Ἔντομα, δὲ τὰ σφάγια κυρίως τὰ τοῖς νεκροῖς ἐναγιζόμενα, διὰ τὸ ἐν τῆ γῆ αὐτῶν ἀποτέμνεσθαι τὰς κεφαλάς. οὕτω γάρ θύουσι τοῖς χθονίοις, τοῖς δὲ οὐρανίοις ἄνω ἀναστρέφοντες τὸν τράχηλον σφάζουσιν
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΡΟΔΙΟΣ 1.587
Τη σημερινή ημέρα δεν καταγράφονται συνελεύσεις της εκκλησίας του Δήμου.