Τετάρτη Φθίνοντος Ελαφηβολιώνος

Δεκάς Γ

27. Εικοστή εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΚΖ΄ (27η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΖ΄. Ἡ εἰκοστή ἑβδόμη, ἡ τετάρτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς ἑβδόμη, ἡ τετρὰς μετ΄εἰκάδα

Γεγονότα

― ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

― ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ

Close Menu