Πρώτη Μεσούντος Σκιροφοριώνος

Δεκάς Β

11. Ενδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΙΑ΄ (11η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΑ΄. Ενδεκάτη, πρώτη μεσούντος

Γεγονότα

ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα καταγράφεται ως ημέρα συνελεύσεων της εκκλησίας του δήμου.
Συνέλευση τῆς Ἐκκλησίας καταγράφεται στὴν Ἀθήνα:
α΄ ἔτος τῆς 127ης Ὀλυμπιάδος /-272
― Ἐπὶ Λυσιθείδου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Κεκροπίδος δωδεκάτης πρυτανείας ἕι Σιμωνίδης Τιμησίου Σουνιεύς ἐγραμμάτευσε• Σκιρροφοριῶνος ἑνδεκάτει, ἑνδεκάτει τῆς πρυτανείας ἐκκλησίας κυρία.
ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ 16 186 ΗΕΣΠΕΡΙΑ 1957 2-7
Ὁ Ἠσίοδος ἀναφέρεται στὶς ἐπισημασίαι ποὺ ἔχουν να κάνουν μὲ τὶς φάσεις τῆς σελήνης στὴν ἐποχὴ του καὶ τὴν καταγράφει ὡς καλότυχη καὶ εὑνοϊκὴ γιὰ τὶς γεωργικὲς ἐργασίες.
ἑνδεκάτη δὲ δυωδεκάτη τ’ἄμφω γε μὲν ἐσθλαὶ
ἠμὲν ὄις πείκειν ἠδ’εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσθαι•
ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆς ἑνδεκάτης μὲγ’ἀμείνων•
[ἡ ἑνδεκάτη καὶ ἡ δωδεκάτη καὶ οἱ δυὸ εἶναι καλές γιὰ νὰ κουρεύεις τὰ πρόβατα, καὶ νὰ θερίζεις τὸν ευφραντικό, καρπό, ἤ δωδεκάτη εἶναι πολύ πιὸ σπουδαία ἀπ’ τὴν ἑνδεκάτη]
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774