Πρώτη Μεσούντος Ποσειδεώνος

Δεκάς Β

11. Ενδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΙΑ΄ (11η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΑ΄. Ενδεκάτη, πρώτη μεσούντος

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δυο συνελεύσεις εδραιώνουν την σημερινη ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της εκκλησίας του δήμου
IG II² 666, ΣΕΙΡΕΣ 1-4, ΕΤΟΣ -282
― Επι Νικιου αρχοντος Οτρυνεως επι της …δος εκτ
ης της πρυτανειας ηι Ισοκρατης Ισοκρατου Αλωπεκηθεν εγ
γραμματευεν· Ποσιδεωνος ενδεκατει, δωδεκατει της πρυτανειας·
εκκλησια κυρία
IG II² 989, ΣΕΙΡΕΣ 1-4, ΕΤΟΣ -104
― Επι Ηρακλειδου αρχοντος επι της Πανδιονιδος εκτης
πρυτα
νειας ηι Θρασυβουλος Θεοδοτου Ερμειος εγραμματευεν
Ποσι
δεωνος ενδεκατηι, ενδεκατηι της πρυτανειας· εκκλησια
κυρια εν τωι θεατρωι
Κοινή χρήση
Αποστολή ανάρτησης

Close Menu