Πρώτη Μεσούντος Ποσειδεώνος

Δεκάς Β

11. Ενδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΙΑ΄ (11η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΑ΄. Ενδεκάτη, πρώτη μεσούντος

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δύο συνελεύσεις εδραιώνουν την σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της εκκλησίας του δήμου.
IG II² 666, ΣΕΙΡΕΣ 1-4, ΕΤΟΣ -282
― Επι Νικιου αρχοντος Οτρυνεως επι της …δος εκτ
ης της πρυτανειας ηι Ισοκρατης Ισοκρατου Αλωπεκηθεν εγ
γραμματευεν· Ποσιδεωνος ενδεκατει, δωδεκατει της πρυτανειας·
εκκλησια κυρία
IG II² 989, ΣΕΙΡΕΣ 1-4, ΕΤΟΣ -104
― Επι Ηρακλειδου αρχοντος επι της Πανδιονιδος εκτης
πρυτανειας ηι Θρασυβουλος Θεοδοτου Ερμειος εγραμματευεν
Ποσιδεωνος ενδεκατηι, ενδεκατηι της πρυτανειας· εκκλησια
κυρια εν τωι θεατρωι.