Πρώτη Μεσούντος Μουνιχιώνος

Δεκάς Β

11. Ενδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος ΙΑ΄ (11η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΑ΄. Ενδεκάτη, πρώτη μεσούντος

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τέσσερις συνελεύσεις της Εκκλησίας του δήμου εδραιώνουν τη σημερινή ημέρα ως επίσημη ημέρα συνελεύσεων της Εκκλησίας του δήμου.
PRITCHETT AND MERITT, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΤΟΣ -187/6, ΣΕΛ. 117-118, ΣΕΙΡΕΣ 2-5:
― Επί Θεοξένου άρχοντος επί της Ερεχθείδος δεκάτης
πρυτανείας ήι Βιοτέλης Λευκίου Περιθοίδης εγραμμά-
τευεν· Μουνιχιώνος ενδεκάτηι, τρίτηι και δεκάτηι
της πρυτανείας· εκκλησία κυρία εντωι θεάτρωι.
IG II² 897,ΣΕΙΡΕΣ 1-6, ετος -185-184:
― Επί Ευπολέμου άρχοντος επί της Πτολεμαϊδος δε-
κάτης πρυτανείας ήι Στρατόνικος Στρατονίκου Α-
μαξαντεύς εγραμμάτευεν· Μουνιχιώνος ενδεκά-
τει· βουλή εμ βουλευτηρίωι σύνκλητος στρατηγών
παραγγεολάντων και από βουλής εκκλησία κυρία
εν τωι θεάτρωι.
IG II² 996, ΣΕΙΡΕΣ 1-3, -2ος ΑΙΩΝ.
― Επί . . . άρχοντος επί της Πτολεμαϊδος δεκάτης πρυτανείας Μουνιχιώνος ενδεκάτει, ενδε-
κάτει της πρυτανείας· εκκλησία κυρία.
ΙΩΣΗΠΟΣ Ι.Α 14.85, ΕΤΟΣ -106/5.
― Επί Αγαθοκλέους άρχοντος Ευκλής Ξενάνδρου Αιθαλίδης
εγραμμάτευε, Μουνιχιώνος ενδεκάτη της πρυτανείας,
εκκλησίας γενομένης εν τω θεάτρω.


Ὁ Ἠσίοδος ἀναφέρεται στὶς ἐπισημασίαι ποὺ ἔχουν να κάνουν μὲ τὶς φάσεις τῆς σελήνης στὴν ἐποχὴ του καὶ τὴν καταγράφει ὡς καλότυχη καὶ εὑνοϊκὴ γιὰ τὶς γεωργικὲς ἐργασίες.
― ἑνδεκάτη δὲ δυωδεκάτη τ’ἄμφω γε μὲν ἐσθλαὶ
ἠμὲν ὄις πείκειν ἠδ’εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσθαι•
ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆς ἑνδεκάτης μὲγ’ἀμείνων•
[ἡ ἑνδεκάτη καὶ ἡ δωδεκάτη καὶ οἱ δυὸ εἶναι καλές γιὰ νὰ κουρεύεις τὰ πρόβατα, καὶ νὰ θερίζεις τὸν ευφραντικό, καρπό, ἤ δωδεκάτη εἶναι πολύ πιὸ σπουδαία ἀπ’ τὴν ἑνδεκάτη]
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774