Πρώτη Μεσούντος Γαμηλιώνος

Δεκάς Β

11. Ενδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΙΑ΄ (11η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΑ΄. Ενδεκάτη, πρώτη μεσούντος

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΣΕΜΕΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΝ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ-ΘΥΟΜΕΝΑ- ΙΕΡΟ ΘΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Το ιερό θυσιολόγιο της Μυκόνου, καταγράφει θυσία στην Σεμέλη την σημερινή ημέρα:

ἑν-
δεκάτηι ἐπὶ τὸ {ΤΟ} πλῆθος Σεμέληι ἐτήσιον· τοῦτο ἐνα-
τεύεται 

Το ζώο που προσφέρεται σήμερα στην Σεμέλη είναι διακριτικό, υπογραμμίζει την ηρωική ή την θνητή πλευρά αυτής της θεάς, και πρέπει να χωριστεί σε εννέα τμήματα, εκ των οποίων το ένα γίνεται ολοκαύτωμα στο βωμό για το τελετουργικό του ἐναρεύειν.

Τρεις συνελεύσεις εδραιώνουν τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεως της Εκκλησίας του δήμου.
IG ΙΙ² 450,1-6, -314/3:
― Επί Νικοδώρου άρχοντος
επί της Κεκροπίδος έκτης
πρυτανείας· Γαμηλιώνος
ενδεκάτηι, έκτηι και εικοστήι
της πρυτανείας· εκκλησία.
IG II² 1011,63-65,-107/6
― Αγαθή τύχη·
Επί Αριστάρχου άρχοντος επί
της Αιαντίδος εβδόμης πρυτανείας ή Τελέστης Μηδείου
Παιανιεύς εγραμμάτευεν· Γαμηλιώνος ενδεκάτη,
ενδεκάτη της πρυτανείας· εκκλησία κυρία εν
τωι θεάτρω
IG II² 1034,1-3,-99/8:
― Επί Προκλέους άρχοντος επί της Κεκροπίδος εβδόμης
πρυτανείας
ήι. . . θένης Κλεινίου Κοθωκίδης εγραμμάτευεν·
Γαμηλιώνος ενδεκάτηι, ενδεκάτηι της πρυτανείας· εκκλησία
κυρία εν τωι θεάτρωι