Πρώτη Μεσούντος Εκατομβαιώνος

Δεκάς Β

11. Ενδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος ΙΑ΄ (11η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΑ΄. Ενδεκάτη, πρώτη μεσούντος

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΕΝΑΡΞΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 88ης ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ -428
  • ΕΝΑΡΞΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 236ης ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 165
  • ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΣΟΥΝΤΟΣ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα του -428 ,στο τέταρτο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου ο Θουκυδίδης καταγράφει, την 88η Ολυμπιάδα [3.1-8].
Σύμφωνα με το Ολυμπιακό Ημερολόγιο η 88η Ολυμπιάδα εκείνης της χρονιάς συνέπεφτε μεταξύ της 11η και της 16η του Εκατομβαιώνος , κατά την περίοδο της συγκομιδής της βρώμης στην Πελοπόννησο.
Η 236η Ολυμπιάδα έμεινε στην ιστορία από τον θάνατο του κυνικού Περεγρίνου ή Πρωτέως, που αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στο κοινό.
Ο Λουκιανός ήταν αυτόπτης μάρτυρας και μας άφησε μια καταγραφή του γεγονότος:

ὁ κακοδαίμων Περεγρῖνος, ἢ ὡς αὐτὸς ἔχαιρεν ὀνομάζων ἑαυτόν, Πρωτεύς, αὐτὸ δὴ ἐκεῖνο τὸ τοῦ Ὁμηρικοῦ Πρωτέως ἔπαθεν: ἅπαντα γὰρ δόξης ἕνεκα γενόμενος καὶ μυρίας τροπὰς τραπόμενος, τὰ τελευταῖα ταῦτα καὶ πῦρ ἐγένετο: τοσούτῳ ἄρα τῷ ἔρωτι τῆς δόξης εἴχετο. καὶ νῦν ἐκεῖνος ἀπηνθράκωταί σοι ὁ βέλτιστος κατὰ τὸν Ἐμπεδοκλέα, παρ᾽ ὅσον ὁ μὲν κἂν διαλαθεῖν ἐπειράθη ἐμβαλὼν ἑαυτὸν εἰς τοὺς κρατῆρας, ὁ δὲ γεννάδας οὗτος, τὴν πολυανθρωποτάτην τῶν Ἑλληνικῶν πανηγύρεων τηρήσας, πυρὰν ὅτι μεγίστην νήσας ἐνεπήδησεν ἐπὶ τοσούτων μαρτύρων, καὶ λόγους τινὰς ὑπὲρ τούτου εἰπὼν πρὸς τοὺς Ἕλληνας οὐ πρὸ πολλῶν ἡμερῶν τοῦ τολμήματος.
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ 1-2


Τη σημερινή ημέρα καταγράφονται τέσσαρες συνελεύσεις της εκκλησίας:

αλλά της εκκλησίας εν ή τους νόμοις επεχειροτονήσατε
ούσης ενδεκάτης του Εκατομβαιώνος μηνός
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 24-26, -352

θε̣ο̣ί.
ἐπὶ Κηφισοδώρου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἱππο-
θωντίδος πρώτης πρυτανείας, ἧι Εὐκλῆς
Πυθοδώρου ἐγραμμάτευεν· Ἑκατομβαιῶν-
ος ἑνδεκάτει, ἑνδεκάτει τῆς πρυτανείας· τῶν προέδ-
ρων ἐπεψήφιζεν Τιμόστρατος ․․․․․· ἔ-
δοξεν τῶι δήμωι· Ἐπιτέλης Σωινόμου Περ-
γασῆθεν εἶπεν· περὶ ὧν λέγει ὁ ἀρκεθέωρ-
ος ὁ εἰς τὰ Νέμεα καὶ Λάπυρις ὁ πρόξενος
τῆς πόλεως ․․․․ι δεδόχθαι] τῶι δήμωι
IG II² 365 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ -323
θεοί.
Ζήνων — — ἐπὶ Διοκλέους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς ․․․․․․
ίδος πρώτης πρυτανείας, ἧι Ξενοφῶν Νικέ-
ου Ἁλαιεὺς ἐγραμμάτευεν· Ἑκατομβαιῶνο-
ς ἑνδεκάτει, ἑνδεκάτει τῆς πρυτανείας· ἐκκ-
λησία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Λυσίας Λ-
υσιμάχου ․․․․․․․ος καὶ συμπρόεδροι· ἔ-
δοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι·
IG II² 650 -290


-Επί Φιλίνου άρχοντος επί της Αιγειδος πρώτης πρυτανείας ή Θεότιμος Στρατοκλέους Θοραιεύς εγραμμάτευεν Εκατομβαιώνος ενδεκάτει, ενδεκάτει της πρυτανειας εκκλησια κυρια.
ΕΣΠΕΡΙΑ 1969 ΣΕΛ.418-425 Νο1 -254


ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Προς τιμή του Δία τελείται στην Ολυμπία κάθε τέσσερα χρόνια o «φέρτερος» αγώνας «στεφανιτης μέγιστος των πάντων».
Η επίσημη καταγραφή του αγώνα τοποθετείται το ―776 με πρώτο Ολυμπιονίκη τον Κόροιβο τον Ηλείο.Στα γυμνικά και ιπποδρομικά αγωνίσματα που γίνονται στους Ολυμπιακούς αγώνες οι αθλητές μετεχουν σε δύο κατηγορίες, στην κατηγορία των παίδων και στην κατηγορία των ανδρών. Οι γυμνικές εκδηλώσεις διαρκούν αρχικά μια ημέρα μέχρι την 77η Ολυμπιάδα και προοδευτικά 5 ημέρες. Πριν από τους αγώνες γίνεται η ορκωμοσία στο Βουλευτήριο της Ολυμπίας παρουσία του Όρκιου Δία, πάνω σε «τόμυα κάπρου», ακολουθεί η θυσία και δια της “πομπικής οδού» μέσα από την Κρυπτή, καταλήγουν οι Ελλανοδίκες, οι αθλητές και οι γυμναστές στο στάδιο. Το βραβείο στον Ολυμπιονίκη είναι ένα στεφάνι «κότυvoς» την οποία αγριελιά έκοβε με χρυσό δρεπάνι την προηγούμενη ημέρα των αγώνων «παις άμφυθαλης» από την «καλλιστέφανον έλαιαν» της Ολυμπίας. Ο επιτάφιος και κατά συνέπεια χθόνιος χαρακτήρας των αγώνων δηλώνεται από την ύπαρξη του βωμού της Δήμητρας Χαμύνης μέσα στο στάδιο απέναντι από το «βήμα» των Ελλανοδικών, και από το ότι ήταν ενταφιασμένοι στην αφετηρία του σταδίου ο χθόνιος δαίμονας Ενδυμίων και στον ιππόδρομο οι πρόγονοι – ήρωες που μεταμορφώθηκαν σε «Ταράξιππους» δαίμονες. Ο ίδιος χαρακτήρας δηλώνεται και από το ότι μεταξύ των θησαυρών και του Μητρώου λατρεύεται ο χθόνιος δαίμονας Σωσίπολης και η Ειλείθυια και στο ιερό τους ορκίζονται για σοβαρές υποθέσεις, αλλά και από το βραβείο των Ολυμπιονικών. Εξάλλου ο Δίας, στο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Φειδία, έφερε στεφάνι ελιάς, στο βουλευτήριο παριστάνεται να κρατά κεραυνό, ενώ φαίνεται να θυσιάζουν και στο βωμό του «Χθονίου Διός».
Θα πρέπει να σημειωθεί και ότι ο νικητής του δρόμου των Ολυμπίων και η νικήτρια των Ηραίων παντρεύονται – γάμος που συμβολίζει τη βλάστηση, την ευόδωση και τη συγκομιδή της παραγωγής ταυτιζόμενοι προς τον Πέλοπα και την Ιπποδάμεια.