Πέμπτη Μεσούντος Βοηδρομιώνος

Ελευσίνια Μυστήρια, Αγυρμός

Δεκάς Β

15. Δεκάτη πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΙΕ΄ (15η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΕ΄. Η δεκάτη πέμπτη, πέμπτη μεσούντος, πέντε και δεκάτη, πέμπτη επί δέκα, πέμπτη επί δεκάτη

Γεγονότα

 • ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΑ
 • ΗΜΕΡΑ α’ : ΑΓΥΡΜΟΣ
 • ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα ο Άρχων Βασιλεύς, ο άρχοντας των Αθηνών που έχει την γενική διεύθυνση του εορτασμού, καλεί τον λαό σε μια εορταστική συνέλευση στην Ποικίλη Στοά στην περίφημη Αγορά των Αθηνών. Λόγω αυτής της συγκέντρωσης η συγκεκριμένη ημέρα είναι απίσημα γνωστή ως «Αγυρμός». Μέσα στη στοά, παρουσία του Ιεροφάντη και του Δαδούχου , ο Ιεροκήρυξ επαναλαμβάνει την πρόρρηση, την οποία έχουν συνθέσει οι δύο λειτουργοί. Κατόπιν καλεί επίσημα τον λαό να συμμετάσχει στον εορτασμό των Μυστηρίων για να μυηθεί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς λέγεται κατά την πρόρρηση, αλλά συνάγουμε το νόημα της από διάφορες πηγές.
― Όποιος έχει καθαρά χέρια και κατανοητό λόγο.
Πράγμα που σημαίνει όποιος μιλάει Ελληνικά, φυσικά
«όποιος είναι καθαρός από κάθε μίασμα και δεν κρύβει κακό στην ψυχή του και έχει ζήσει με ευπρέπεια και δικαιοσύνη», μπορεί να μυηθεί , φαίνεται πως έλεγε η διακήρυξη · οι υπόλοιποι θα έπρεπε να απέχουν. Όποιος βαρύνεται με ανθρωποκτονία αποκλείεται παντελώς από τη συμμετοχή δεδομένου ότι κανονικά ο Άρχων Βασιλεύς τον αποκλείει από κάθε θρησκευτική πράξη. Μετά τους Περσικούς Πολέμους, αποκλείονταν επίσης όλοι οι βάρβαροι, λόγω των ιεροσυλιών, που είχαν διαπράξει οι στρατιώτες του Ξέρξη και Μαρδόνιου. Αποκλείονται επίσης όλοι όσοι δεν καταλαβαίνουν Ελληνικά φυσικά, διότι δεν είναι δυνατόν να ελπίζουν ότι θα κατανοήσουν του ιερούς λόγους οι οποίοι ακούγονται κατά την μύηση. Αρχικά τα Ελευσίνια Μυστήρια περιορίζονταν στους Ελευσίνιους και τους Αθηναίους· μετά άνοιξαν για όλους τους Έλληνες που υιοθετούσε η Αθηναϊκή Πολιτεία · αργότερα στην εποχή του Ηροδότου ήταν ανοιχτά για όλους τους Έλληνες που ήθελαν να μυηθούν· και στην εποχή της Ρωμαϊκής υπεροχής και κυριαρχίας ήταν ανοιχτά για όλους τους Ρωμαίους πολίτες.
Κατά την Πρόρρηση δεν φαίνεται να γινόταν αναφορά στις απαιτούμενες θυσίες και στις λοιπές προετοιμασίες, προφανώς όμως αυτά τα εξηγούσαν στους μύστες οι μυσταγωγοί στη διάρκεια της κατήχησης. Ίσως κατά την ημέρα γινόταν μια γενική επιθεώρηση και έλεγχος των μυστών για να βεβαιωθεί εάν είχαν προετοιμαστεί δεόντως, μέσω της συμμετοχής τους στα μικρά Μυστήρια, και αν ήταν έτοιμοι να αποδυθούν στον εορτασμό των Μεγάλων Μυστηρίων. Φυσικά ήταν ανέφικτη μια αυστηρή εξέταση που θα αποσκοπούσε στον αποκλεισμό των ανεπιθήμητων, ιδίως κατά τους χρόνους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν συνέρρεαν μεγάλα πλήθη, και προφανώς αυτό που κρατούσε μακριά τους ανεπίδεκτους ήταν μάλλον ο φόβος της θείας τιμωρίας παρά οι προσπάθειες των αξιωματούχων.
Ο Νέρων αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα εν προκειμένω. Βεβαίως ενίοτε αρνούνταν σε κάποιον τη συμμετοχή· για παράδειγμα στον Απολλώνιο των Τυανέα, τον οποί θεωρούσαν Μάγο.
Όσοι γίνονταν δεκτοί είχαν το δικαίωμα να εισέλθουν στον περίβολο του Ελευσινίου, όπου φυλάσσονταν τα Ιερά, αφού πρώτα έπλεναν τα χέρια τους με το νερό του εξαγνισμού που υπήρχε σε λεκάνες δίπλα στην είσοδο.
Στο Μουσείο της Ελευσίνας εκτίθεται το άγαλμα μιας κόρης που κρατάει μια λεκάνη, και δείχνει ότι οι ιεροτελεστίες εξαγνισμού ήταν συνηθισμένες τόσο την Ελευσίνα όσο και στην Αθήνα. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι στο εν Άστει Ελευσίνιο γίνονταν και άλλες ιεροτελεστίες οι οποίες όμως παραμένουν άγνωστες.
Γ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ
Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἀνήκει στὸ πρῶτο μέρος τῶν Μεγάλων Ἐλευσινίων Μυστηρίων καὶ εἶναι ἐπίσημη ἑορτὴ στὸ Ἱερὸ Ἀττικὸ Σεληνιακὸ Ἡμερολόγιο τῶν Προγόνων.
Ἡ πρώτη ἡμέρα στὴν Ἀθήνα ὀνομάζεται «Ἀγυρμὸς».
Ὁ Ἀγυρμὸς καθορίζεται ἀπὸ τὸν Ἠσύχιο ὡς ἡ πρώτη ἡμέρα τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων :
― ἀγυρμός• καὶ τῶν μυστηρίων ἡμέρα πρώτη
ΗΣΥΧΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟ
Ἡ ἡμέρα «Ἀγυρμὸς» προηγοῦταν τῆς ἡμέρας «ἄλαδε μύσται» ποὺ μαρτυρεῖται τὴν 16η Βοηδρομιῶνος, τὴν αὐριανὴ καὶ δεύτερη ἡμέρα τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων.
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ Α’ ΗΜΕΡΑΣ
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ σωστὴ μορφὴ τοῦ ὁνόματος εἶναι «Ἀγυρμὸς» ἤ «’Αγερμός».
Ἡ σημασία τοῦ ὀνόματος ὅμως καὶ στὶς δύο περιπτώσεις εἶναι ἀκριβώς ἡ ἴδια .
Ἡ πραγματικὴ μορφὴ τῆς πρώτης ἡμέρας τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἦταν «Ἀγυρμός»:
― Ἀγυρμός• ἐκκλησία συγρότησις, ἔστι δὲ πᾶν τὸ ἀγειρόμενον. Καὶ τῶν μυστηρίων ἡμέρα πρώτη,
ΗΣΥΧΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟ.
Ὁ Ἠσύχιος καλεῖ τὴν ἡμέρα καὶ «Ἀγερμό» :
― Ἀγερμός• ἄθροισις, συναγωγὴ θυσίας (ἔνεκα).
ΗΣΥΧΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟ
Τὸ Μέγα Ἐτυμολογικό :
― Ἀγερμός Οὐκ ἀγυρμός. Πλάτων δὲ ἀγυρμόν εἴρηκε τὸν συναθροισμόν.
ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
Τὰ Ἑλληνικὰ Ἀνέκδοτα :
― Ἀγερμός, πᾶν τὸ ἀγειρόμενον
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ὁ Ἀρποκρατίων :
― Ἀγυρμὸς
καὶ ὁ Φώτιος :
― Ἄγυρις .
Ἡ λέξη σημαίνει ἄθροισις καὶ συναγωγὴ ἤ συνέλευση κἀποιου εἴδους καὶ αὐτὸ εἶναι λογικὸ γιὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων.
Οἱ Μύσται , οἱ ὑποψήφιοι δηλαδὴ γιὰ τὴ μύηση, συναθροίζονταν στὴν Ἀγορὰ ὅπου μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἱεροφάντη καὶ τοῦ Δαδούχου τοὺς παραδίδονταν ἡ ἐπίσημη διακήρυξη ποὺ τοὺς καλοῦσε γιὰ τὴ μύηση καὶ ὡς ἦταν φυσικὸ, ἦταν ἡ πρώτη προϋπόθεση γιὰ ολόκληρη τὴν επισημότητα τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων, κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα.
Ὁνομάζεται Ἀγυρμὸς ἐπειδὴ ἦταν τὸ ξεκίνημα τῆς τελετῆς.
Σύμφωνα με τον κύκλο του Μέτωνος στην ελληνική Οκταετηρίδα κατά τον Βοηδρομιώνα μυήθηκαν στα Ελευσίνια Μυστήρια οι :

 1. περίοδος 10.12, κύκλος 37.12, έτος 264
  Βοηδρομιώνος (κοίλος) 15η-23η.
  Ο Αυτοκράτορας ΓΑΛΛΙΗΝΟΣ, ( Publius Licinius Egnatius Gallienus Augustus) μυείται στα μυστήρια.
 2. περίοδος 8.76, κύκλος 32.19, έτος 176
  Βοηδρομιώνος (κοίλος) 15η-23η.
  Ο Αυτοκράτορας ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ Αντωνίνος Αύγουστος (Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus)
  Ο Μάρκος Αυρήλιος μυήθηκε κατά την επιστροφή του από την Ασία.
  Ο Φιλόστρατος μας διέσωσε ένα απόσπασμα από μία από τις επιστολές του, γεγραμμένη στην Ασία αμέσως μετά τον θάνατο της Αυτοκράτειρα του, Φαουστίνας:
  ― ει δε τι λελύπηκα σε ή λυπώ, απαίτησον παρ΄εμού δίκας εν τω ιερώ της εν άστει Αθήνας εν μυστηρίοις. ηύξαμην γαρ οπότε ο πόλεμος μάλιστα εφλέγμαινε και μυηθήναι. ειη δε και σου μυσταγωγούντος.
  ΒΙΟΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ ΗΡΩΔΗΣ 2.585
 3. περίοδος 7.44, κύκλος 27.6, έτος 68
  Βοηδρομιώνος (πλήρης) 15η-23η.
  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΑΝΕΥΣ
  Χρονολογία κατά την οποία ο Απολλώνιος μυήθηκε στα μυστήρια.
 4. περίοδος 7.42, κύκλος 27.4, έτος 66
  Βοηδρομιώνος (κοίλος) 15η-23η.
  Αυτοκράτορας ΝΕΡΩΝ (Lucius Domitius Ahenobarbus Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus)
  Ο Νέρων μυήθηκε κατά την επίσκεψη στην Ελλάδα το 66 και η μύηση του μαρτυρείται από τον Σουητώνιο [ΒΙΟΣ 34.12]
 5. περίοδος 6.32, κύκλος, 12.15, έτος 19
  Βοηδρομιώνος 15η (πλήρης)
  Γυμνοσοφιστής ΖΑΡΜΑΝΟΧΗΓΑΣ
  Αυτή τη χρονιά , ο Γυμνοσοφιστής, αυτόν που ο Δίων ονομάζει Ζαρμάρος, και σύμφωνα με τον Στράβων, Ζαρμανοχηγὰς, αφού μυήθηκε στα μυστήρια αυτοπυρπολήθηκε κατά την επιστροφή του Αυτοκράτορα Αυγούστου στη Ρώμη.
 6. περίοδος 5.50, κύκλος, 19.12, έτος 79
  Βοηδρομιώνος 15η-23η (κοίλος)
  Ο Μάρκος Τύλλιος ΚΙΚΕΡΩΝ μυείται στα μυστήρια
 7. περίοδος 5.45, κύκλος 19.7, έτος 84
  Βοηδρομιώνος 15η-23η (πλήρης)
  Ο Ρωμαίος στρατιωτικός ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ (Lucius Cornelius Sulla Felix) [Πλούταρχος Βίος Σύλλας 26.27]
 8. περίοδος 5.21, κύκλος 18.2, έτος 108
  Βοηδρομιώνος 15η-23η (κοίλος)
  Ο Ρωμαίος πολιτικός ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΚΡΑΣΣΟΣ (Marcus Licinius Crassus Dives) μυείται κατά την επιστροφή του από την Ασία [Κικέρων περί Ρητόρων 2.88.360]
 9. περίοδος 4.5, κύκλος 13.5, έτος 200
  Βοηδρομιώνος 15η-23η (πλήρης)
  Ο Βασιλευς της Περγάμου, ΑΤΤΑΛΟΣ Α΄ μυείται στο πρώτο έτος του πολέμου μεταξύ των Ρωμαίων και του Φιλίππου [Titus Livius Patavinus 31.47]
 10. περίοδος 3.53, κύκλος 11.15, έτος 228
  Βοηδρομιώνος 15η-23η (πλήρης)
  Η χρονολογία της πρώτης εκστρατείας των Ρωμαίων κατά των Ιλλυρίων σύμφωνα και με το Αιολικό Ημερολόγιο.