Πέμπτη Μεσούντος Σκιροφοριώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Β

15. Δεκάτη πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΙΕ΄ (15η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΕ΄. Η δεκάτη πέμπτη, πέμπτη μεσούντος, πέντε και δεκάτη, πέμπτη επί δέκα, πέμπτη επί δεκάτη

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
  • ΔΙΧΟΜΗΝΙΣ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)

…………………………………………………………………..
― ΘΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ ΗΛΙΟΥ
― ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
― ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΝΙΣΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
― ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ
…………………………………………………………………..

Τὴν 15η Σκιρροφοριῶνος τοῦ δ΄ ἔτους τῆς 158ης Ὀλυμπιάδος /-145, ἡ Βουλὴ τῶν Ἀθηναίων Κληροῦχων συνεδρίαζε στὴ ἱερὴ νῆσο, τὴ Δῆλο.
― ἐπὶ Μητροφάνου ἄρχοντος, Σκιροφοριῶνος πέμπτει ἐπὶ δέκα, βουλὴ ἐν τῶι ἐκκλησιαστηρίωι
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ 1506, 1-3


Γενικῶς οἱ Ἀθηναῖοι θεωροῦσαν τὴν Πανσέληνο ἱερὴ τῆς Ἀθηνᾶς γιὰ ὅλους τοὺς μῆνες:
― Εἰ μὲν τῇ νουμηνίᾳ, ὅτι ἀρχὴ τοῦ μηνὸς. . . . εἰ δὲ ἑβδόμῃ ἤ ἕκτῃ. ὅτι ἱεραὶ τοῖν θεοῖν. . . ἔχοις δ’ἄν καὶ περὶ τῆς ἐνάτης λέγειν ὅτι ἱερὰ τοῦ ἡλίου. . . εἰ δὲ πεντεκαιδεκάτη εἴη, ὅτι καὶ αὕτη τῆς Ἀθηνᾶς, καὶ ὅτι τέλειος ἐν τούτῳ ὁ κύκλος, καὶ εἰκὸς ἀνευδεῆ τὴν τοιαύτην εἶναι γένεσιν τοῦ ἀνδρὸς.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ ΡΗΤ.243.1


Τη σημερινή ημέρα ο γεωμέτρης Μετων ανεβαίνει στην Πνύκα και υπολογίζει τον Μετωνικό κύκλο με το Ηλιοτρόπιο του σύμφωνα με τη θερινή τροπή του ηλίου και διαχωρίζει το φυσικό έτος σε τέσσερεις άνισες εποχές.
ΣΧΟΛΙΑ ΣΦΗΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 998
Μέτων , άριστος αστρονόμος και γεωμέτρης, τούτου εστίν ο ενιαυτός ο λεγόμενος Μέτωνος, φησί δε Καλλίστρατος εν Κολωνώ ανάθημα τι είναι αυτού αστρολογικόν….ο δε Φιλόχορος εν Κολωνώ μεν αυτόν ουδέν θείναι λέγει , επί Αψεύδους δε του προ Πυθοδόρου ηλιοτρόπιον εν τη νυν ούση εκκλησία προς τω τειχει τω εν τη Πνυκί.― Ως του θέρους ην ακμή
Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης.
Ὑπολογισμός τῆς περιμέτρου τῆς Γῆς ἀπὸ τὸν Ἐρατοσθένη.
― Τὸ ὅλον γὰρ τῆς γῆς μέγεθος κατὰ τὸν μέγιστον αὐτῆς περιμετρούμενον κύκλον μυριάδων μὲν κε΄καὶ ἔτι δισχίλιων σταδίων σύγγενυς δείκνυσιν Ἐρατοσθένης.
ΘΕΩΝ ΣΜΥΡΝΕΥΣ . 3.3

Close Menu