Πέμπτη Μεσούντος Μουνιχιώνος

Δεκάς Β

15. Δεκάτη πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος ΙΕ΄ (15η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΕ΄. Η δεκάτη πέμπτη, πέμπτη μεσούντος, πέντε και δεκάτη, πέμπτη επί δέκα, πέμπτη επί δεκάτη

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΔΙΧΟΜΗΝΙΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Οι Αθηναίοι θεωρούν την Πανσέληνο ιερή της Αθηνάς για όλους τους μήνες:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ ΡΗΤ.243.1
― Ει μεν τη νουμηνία, οτια αρχη του μηνος. . . . ει δε εβδόμη ή εκτη. οτι ιεραι τοιν θεοιν. . . εχοις δ’αν και περι της ενάτης λέγειν οτι ιερα του ηλίου. . . ει δε πεντεκαιδεκάτη ειη, οτι και αυτη της Αθηνας, και οτι τέλειος εν τούτω ο κύκλος, και εικος ανευδεη την τοιαύτην ειναι γένεσιν του ανδρος.

Ο Ξενοφών καταγράφει μια έκλειψη σελήνης:
ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1.6.1
― τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει, ᾧ ἥ τε σελήνη ἐξέλιπεν ἑσπέρας

ΜΕΤΩΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΙΑ’, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α’.26, ΚΥΚΛΟΣ Β’.7, ΕΤΟΣ -407/-405, ΜΗΝ ΜΟΥΝΙΧΙΩΝ ΚΟΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΑ 15η
Ημερομηνία της σεληνιακής εκλείψεως που παρατηρείται από τον Ξενοφώντα κατά το 26ο έτος του πολέμου.