Πέμπτη Μεσούντος Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Β

15. Δεκάτη πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος ΙΕ΄ (15η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΕ΄. Η δεκάτη πέμπτη, πέμπτη μεσούντος, πέντε και δεκάτη, πέμπτη επί δέκα, πέμπτη επί δεκάτη

Γεγονότα

 

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΔΙΧΟΜΗΝΙΣ
  • ΘΕΩΡΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ (ΑΥΡΙΟ)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

― ..ει δε πεντεκαιδεκάτη είη , ότι αυτή της Αθηνάς, και ότι τέλειος εν τούτω ο κύκλος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ, ΡΗΤΟΡΙΚΑ 243.1
Τη σημερινή ημέρα οι Αθηναίοι και ειδικά οι Αιαντίδες, υπό το φέγγος της Αθηνάς, αναχωρούν για τις Πλαταιές για τις προγονικές θυσίες (αύριο) στους τάφους των πατέρων τους, προς τιμήν των πεντετηρικών Ελευθερίων.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 3.58-59
― ἀποβλέψατε γὰρ ἐς πατέρων τῶν ὑμετέρων θήκας, οὓς ἀποθανόντας ὑπὸ Μήδων καὶ ταφέντας ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ἐτιμῶμεν κατὰ ἔτος ἕκαστον δημοσίᾳ ἐσθήμασί τε καὶ τοῖς ἄλλοις νομίμοις, ὅσα τε ἡ γῆ ἡμῶν ἀνεδίδου ὡραῖα, πάντων ἀπαρχὰς ἐπιφέροντες, εὖνοι μὲν ἐκ φιλίας χώρας, ξύμμαχοι δὲ ὁμαίχμοις ποτὲ γενομένοις. ὧν ὑμεῖς τοὐναντίον ἂν δράσαιτε μὴ ὀρθῶς γνόντες. σκέψασθέ τε: Παυσανίας μὲν γὰρ ἔθαπτεν αὐτοὺς νομίζων ἐν γῇ τε φιλίᾳ τιθέναι καὶ παρ᾽ ἀνδράσι τοιούτοις: ὑμεῖς δὲ εἰ κτενεῖτε ἡμᾶς καὶ χώραν τὴν Πλαταιίδα Θηβαΐδα ποιήσετε, τί ἄλλο ἢ ἐν πολεμίᾳ τε καὶ παρὰ τοῖς αὐθένταις πατέρας τοὺς ὑμετέρους καὶ ξυγγενεῖς ἀτίμους γερῶν ὧν νῦν ἴσχουσι καταλείψετε; πρὸς δὲ καὶ γῆν ἐν ᾗ ἠλευθερώθησαν οἱ Ἕλληνες δουλώσετε, ἱερά τε θεῶν οἷς εὐξάμενοι Μήδων ἐκράτησαν ἐρημοῦτε καὶ θυσίας τὰς πατρίους τῶν ἑσσαμένων καὶ κτισάντων ἀφαιρήσεσθε.
ΑΠΟΔΟΔΗ
― ΣΤΡΕΨΑΤΕ ΤΑ ΒΛΕΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΑΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΤΑΦΕΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΑΣ, ΕΤΙΠΩΜΕΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΟΝ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΕΙΘΙΣΜΕΝΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΠΑΡΧΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΑΣ, ΦΙΛΟΙ ΑΠΟ ΧΩΡΑΝ ΦΙΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΣ. ΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΥΤΩΝ ΘΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΕΦΕΡΕΤΕ ΑΔΙΚΟΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ. ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ, ΤΩΟΝΤΙ, ΟΤΙ Ο ΜΕΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΘΑΨΕΝ ΕΔΩ ΤΟΤΕ, ΔΙΟΤΙ ΕΝΟΜΙΣΕΝ, ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΠΕΘΕΥΕΝ ΕΙΣ ΓΗΝ ΦΙΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΦΙΛΩΝ. ΕΝΩ ΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΜΑΣ ΦΟΝΕΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΓΗΝ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΕΙΣ ΓΗΝ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ, ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΚΑΜΕΤΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΕΙΣ ΧΩΡΑΝ ΕΧΘΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΝΕΩΝ, ΣΤΕΡΗΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟΛΑΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ; ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΤΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΩΝ, ΘΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΤΕ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΕΝΊΚΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ, ΕΡΗΜΩΝΕΤΕ, ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΘΥΣΙΑΣ Θ’ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΘΕΣΠΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΟΝΙΣΑΝ ΑΥΤΑΣ.