Πέμπτη Μεσούντος Γαμηλιώνος

Λήναια

Δεκάς Β

15. Δεκάτη πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΙΕ΄ (15η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΕ΄. Η δεκάτη πέμπτη, πέμπτη μεσούντος, πέντε και δεκάτη, πέμπτη επί δέκα, πέμπτη επί δεκάτη

Γεγονότα

  • ΛΗΝΑΙΑ (Λήναια)
  • ΙΕΡΑ ΠΟΜΠΗ
  • ΗΜΕΡΑ Δ΄
  • ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΙΕΡΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
  • ΕΝΑΡΞΗ ΙΕΡΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημερά πραγματοποιείται η ιερά πομπή για τα Λήναια.
Κάποιες αρχαίες καταγραφές αναφέρουν ότι άνθρωποι πάνω σε καρότσια και αμαξίδια απαγγέλνουν ποιήματα και σκώμματα και τραγουδούν ύμνους προσπαθώντας έτσι και αυτοί με τον δικό τους τρόπο να αφυπνήσουν τον θεό Διόνυσο.
ΣΟΥΪΔΑΣ ΛΕΞΙΚΟ
― η λεγόμενη εορτή παρ΄Αθηναίοις, Λήναια, εν ή ηγονίζοντο οι ποιηταί..εφ΄αμαφών γαρ οι άδοντες καθήμενοι έλεγον τε και ήδον τα ποιήματα.
Τα Μυστήρια εν Άγρας (που ακολουθούν), τα Ελευσίνια Μυστήρια, καθώς και άλλες πανελλήνιες εορτές συνοδεύονταν από εκεχειρίες.
Μια καθορισμένη περίοδος ορίζεται για την ιερή εκεχειρία της κάθε εορτής, οι ημέρες που καταγράφονται είναι 55 για τα Μικρά και για τα Μεγάλα Μυστήρια, και ορίζιονται ως Σπονδαί ή Μυστηριωτίδες ημέρες.
Στην επιγραφή του -πέμπτου αιώνος, η Αθηναϊκή Ιερή Εκεχειρία για τα Μικρά Μυστήρια άρχεται από την 15η του Γαμηλιώνος (Διχομηνία), εν μέσω Ανθεστηριώνος, έως την 10η Ελαφηβολιώνος.
IG I³ 6, Β. 36- 47, ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΔΙΧΟΜΗΝΙΑΣ (15η), SEG 30, 61A.16-17
― τοίσι δὲ ολείζοσι
μυστερίοισιν τάς σπονδάς
είναι τό Γαμελιόνος μενός
ἀπὸ διχομενίας καὶ
τὸν Ἀνθεστεριόνα
καί τό Ἐλαφεβολιόνος
μέχρι δεκάτες ℎισταμένο.
Η δεκάτη πέμπτη είναι πάντα Ιερή για την Αθηνά.
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ, ΡΗΤΟΡΙΚΑ 243.1
― ει μεν τη Νουμηνία, ότι αρχή του μηνός. . . ει δε εβδόμη ή έκτη. ότι ιεραί τοιν θεοίν. . . έχοις δ΄άν και περί της ενάτης λέγειν ότι οερά του ηλίου. . .ει δε πεντεκαιδεκάτη είη ότι και αυτή της Αθηνάς και ότι τέλειος εν τούτω ο κύκλος, και εικός ανεύδεή την τοιάτην είναι γένεσιν του ανδρός.