Πέμπτη Ισταμένου Βοηδρομιώνος

Γενέσια

Δεκάς Α

5. Πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος Ε΄ (5η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ε΄. Η πέμπτη, πέμπτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΓΕΝΕΣΙΑ
  • ΕΡΧΙΕΙΣ ΘΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΗΡΩΟΣ ΕΠΟΠΟΣ (ΈΠΟΨ) 

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Επίσημη αττική εορτή προς τιμήν των νεκρών Γενετών μας (πατέρων προγόνων).
Τη σημερινή ημέρα εορτάζουμε τα Γενέσια . Η ημερομηνία καθιερώνεται από μία λεξικογραφική παραπομπή που αναφέρει απόσπασμα του Φιλοχόρου:
BEKKER ANECD. 1,86.20 (Jacoby FGrHist 328 F 168)
― Γενέσια· ούσης τε εορτής δημοτελούς Αθήναις Βοηδρομιώνος
πέμπτη, Γενέσια καλουμένης, καθότι φησι Φιλόχορος και
Σόλων εν τοις άξοσι.


Η ημερομηνία της εορτής επιβεβαιώνεται και απο την ανέκδοτη αναγνώριση του Dow, ενός αποσπάσματος επιγραφής του Πολιτειακού Αθηναϊκού Ημερολογίου.
IG II² 1357 α στήλη, Hesp. 4 (1935) 23
―[— — — —]η[— — — — — —]
δ․ησε[— — — — — — — —]
πέμπτηι [— — — — — — —]
ἐκ τῶν κατὰ μ[ῆ]να [․]
Ἐρεχθεῖ ἄρνεως
ἐκ τῶν φυλο-
βασιλικῶν Ι
φυλοβασιλ[εῦσ]ι


Το ιερό θυσιολόγιο της Έρχιας περιγράφει θυσία στον ήρωα Έποπα:
Στήλη Δ, σειρές 18-23
― ς πέμπτει ισ
ταμέ: Έποπι, Έ
ρχιάσι, χοίρ
ος, ολόκαυτο
ς, νηφάλι: ΗΗΗ
Στήλη Ε, σειρές 9-15
― Βοηδρομιών
ος πέμπτηι
ισταμένο, Έ
ρχι: Έποπι, χ
οίρος, ολόκ
αυτος, νηφά
λιος, ΗΗΗ
Η θυσία (άνευ οίνου ολοκαύτωμα) ταυτίζεται με την επίσημη εορτή των Γενεσίων, που ως γνωστόν είναι εορτή προς τιμήν των νεκρών προγόνων μας.