Πέμπτη Ισταμένου Βοηδρομιώνος

Γενέσια

Δεκάς Α

5. Πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος Ε΄ (5η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ε΄. Η πέμπτη, πέμπτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΓΕΝΕΣΙΑ
  • ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΕΠΟΠΕΑ (ΕΡΧΙΑ)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Επίσημη αττική εορτή προς τιμήν των Γενετών (προγόνων).
Τη σημερινή ημέρα εορτάζουμε τα Γενέσια . Η ημερομηνία καθιερώνεται από μία λεξικογραφική παραπομπή που αναφέρει απόσπασμα του Φιλοχόρου:
BEKKER ANECD. 1,86.20 (Jacoby FGrHist 328 F 168)
― Γενέσια· ούσης τε εορτής δημοτελούς Αθήναις Βοηδρομιώνος
πέμπτη, Γενέσια καλουμένης, καθότι φησι Φιλόχορος και
Σόλων εν τοις άξοσι.
Η ημερομηνία της εορτής επιβεβαιώνεται και απο την ανέκδοτη αναγνώριση του Dow, ενός αποσπάσματος επιγραφής του Πολιτειακού Αθηναϊκού Ημερολογίου.
IG II² 1357 α στήλη, Hesp. 4 (1935) 23
―[— — — —]η[— — — — — —]
δ․ησε[— — — — — — — —]
πέμπτηι [— — — — — — —]
ἐκ τῶν κατὰ μ[ῆ]να [․]
Ἐρεχθεῖ ἄρνεως
ἐκ τῶν φυλο-
βασιλικῶν Ι
φυλοβασιλ[εῦσ]ι
Το ιερό θυσιολόγιο της Έρχιας περιγράφει θυσία στον ήρωα Έπωπέα:
Στήλη Δ, σειρές 18-23
― ς πέμπτει ισ
ταμέ: Έποπι, Έ
ρχιάσι, χοίρ
ος, ολόκαυτο
ς, νηφάλι: ΗΗΗ
Στήλη Ε, σειρές 9-15
― Βοηδρομιών
ος πέμπτηι
ισταμένο, Έ
ρχι: Έποπι, χ
οίρος, ολόκ
αυτος, νηφά
λιος, ΗΗΗ
Αυτό το άνευ οίνου ολοκαύτωμα ίσως να ταυτίζεται με την επίσημη εορτή των Γενεσίων, που ως γνωστόν είναι εορτή προς τιμήν των νεκρών προγόνων μας.

Close Menu