Πέμπτη Ισταμένου Σκιροφοριώνος

Δεκάς Α

5. Πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος Ε΄ (5η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ε΄. Η πέμπτη, πέμπτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Την σημερινή ημέρα καταγράφονται οικονομικές δαπάνες από τους Ταμίες της θεάς Αθηνάς, ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ, IG I² 304 Β’ σειρές 79-86, το έτος -408/7.

Ο Ησίοδος καταγράφει για τις πέμπτες ημέρες της σελήνης:
ΗΣΙΟΔΟΣ,ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΣΤ. 801-804
―Πέμπτας δ’ἐξάλεσθαι, ἐπεὶ χαλεπαὶ τε καὶ αἰναί• ἐν πέμπτῃ γὰρ φασιν Ἐρινύας ἀμφιπολεύειν Ὅρκον γεινόμενον, τὸν Ἔρις τέκε πῆμ’ἐπιόρκοις.
ΑΠΟΔΟΣΗ
Στὶς πέμπτες πάλι ,δύσκολες καὶ ἀνάποδες οἱ μέρες, γιατί καθὼς λέν’αὐτές, στὰ γεννητούρια τοῦ Ὅρκου συμπαραστέκουνε, ποὺ τὸν ἔχει γεννήσει ἡ ἐπίορκη ἡ Ἐρινύα.