Πέμπτη Ισταμένου Πυανεψιώνος

Πρόρρησις των Προηροσιών

Δεκάς Α

5. Πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος Ε΄ (5η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ε΄. Η πέμπτη, πέμπτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΡΟΣΙΩΝ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΙΑΣΩΤΩΝ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Στο ιερό ημερολόγιο της Ελευσίνος (IG II2 1363),όπως στοιχειοθετήθηκε από τον Dow και τον R.F.Healey, στις Θεολογικές Σπουδές του Harvard 21, 1965), εδραιώνει τη σημερινή ημέρα ώς την ημέρα της πρόρρησις των Προηροσίων (Dow, Healey σελ.14-17):
ΣΕΙΡΕΣ 3-7
(Πυανεψιώνος)
πένπτει ισταμένου
ιεροφάντηι και κήρυκι
εις έριστον την εορτήν
προαγορεύουσιν των
ΗΙΙΙ Προηροσίων
Δεν υπάρχει καμμία απόδειξη ότι αυτό το άγγελμα από τους αξιωματούχους της Ελευσίνος της επερχόμενης εορτής των Προηροσίων προαπαιτούσε εορταστική ημέρα, είτε στην Αθήνα είτε στην Ελευσίνα.
Τη σημερινή ημέρα το ιερό γένος των Ευμολπιδών πραγματοποιεί σύνοδο στη αγορά, το έτος -152 :
― επίι Λυσιάδου άρχοντος, Πυανεψιώνος έκτει επί δέκα κατά θεόν, κατά δε άρχοντα πέμπτει ισταμένου· αγοράι κυρίαι εν ….νδίωνι
Σύνοδος πραγματοποιείται και από τους Θιασώτες τη σημερινή ημέρα, το έτος -300:
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II2 1263, ΣΕΙΡΕΣ 1-3
― επί Ηγεμάχου άρχοντος, μηνός Πυανοψιώνος
πέμπτει ισταμένου· αγορά
κυρία των θιασωτών.
Κατά τον Ησίοδο την πέμπτη ημέρα πρέπει να την προσεχουμε :
―Πέμπτας δ’ἐξάλεσθαι, ἐπεὶ χαλεπαὶ τε καὶ αἰναί• ἐν πέμπτῃ γὰρ φασιν Ἐρινύας ἀμφιπολεύειν Ὅρκον γεινόμενον, τὸν Ἔρις τέκε πῆμ’ἐπιόρκοις.
Ἀπόδοσις
Στὶς πέμπτες πάλι ,δύσκολες καὶ ἀνάποδες οἱ μέρες, γιατί καθὼς λέν’αὐτές, στὰ γεννητούρια τοῦ Ὅρκου συμπαραστέκουνε, ποὺ τὸν ἔχει γεννήσει ἡ ἐπίορκη ἡ Ἐρινύα.
(ΗΣΙΟΔΟΣ,ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΣΤ. 801-804)