Πέμπτη Ισταμένου Ποσειδεώνος

Πληροσία

Δεκάς Α

5. Πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος Ε΄ (5η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ε΄. Η πέμπτη, πέμπτη ισταμένου

Γεγονότα

 

  • ΠΛΗΡΟΣΙΑ ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ -22ο

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Σήμερα το πρωϊ, στον αγροτικό δήμο του Μυρρινούντος,ο  δήμαρχος θύει την πληροσία προς τιμήν του Διός.  Παρατίθεται λατρευτικές τράπεζες προς τιμήν του θεού και των λατρευτών  για την νομή των μερίδων  του κρέατος. Η τελετή υποδηλώνει την πλήρωση των αγροκαλλιεργειών, ότι δηλαδή όλα τα χωράφια έχουν σπαρθεί  και την παύση  της αγροτικής περιόδου και όλων των αγροτικών εργασιών  ενόψει του Χειμώνος. Στην εορτή συμμετέχουν άπαντες κάτοικοι του δήμου:


ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 1183
-τῆι δὲ πέμπτει θυέτω τὴν πληροσίαν ὁ δήμαρχος τῶι Διὶ από δραχμών
και νέμετω τα κρέα τέι εβδόμει ισταμένου τοις παρουσιν κ
αι συναγοράζουσιν και συνενεχυράζουσιν α. . .
μι τηι δε ενάτει επί δέκα του Ποσειδεώνος μηνός χρηματίζ
ειν περι Διονυσίων, τα άλλα πάντα τ. . . .
Σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιγραφὲς ποὺ βρέθηκαν στὸν Δῆμο του Μυῤῥιντούντος (Μεσόγεια), ἑορτάζεται στὸν ἀρχαῖο Δῆμο του Μυῤῥινούντος, τὶς πρῶτες ἡμέρες τοῦ μηνὸς, «τὰ πληρόσια θυείν» ἤ «η Πληροσία θυσία πρὸς τιμὴν τοῦ Διὸς».
Ἡ ἡμερομηνία είναι ἡ 5η Ποσειδεῶνος, σύμφωνα μὲ τὰ εὐρήματα στὸ σημεῖο ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς χρονολογοῦνται μετὰ τὴν 110η Ὀλυμπιάδα,-340

Γενική συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου καταγράφεται για την σημερινή ημέρα:

ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ IG II³ 1155 ― επί Μενεκράτου Άρχοντος επί της Οινείδος, έκτης πρυτανείας ήι Φιλόδρομος Σωτάδου Σουνιεύς εγραμμάτευεν. Ποσιδεώνος πενπτει ισταμένου τετάρτει της πρυτανείας βουλής ψηφίσματα.