Πέμπτη Ισταμένου Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Α

5. Πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος Ε΄ (5η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ε΄. Η πέμπτη, πέμπτη ισταμένου

Γεγονότα

ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

― ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ

Ο Ησίοδος καταγράφει για τις πέμπτες ημέρες της σελήνης:
ΗΣΙΟΔΟΣ,ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΣΤ. 801-804
―Πέμπτας δ’ἐξάλεσθαι, ἐπεὶ χαλεπαὶ τε καὶ αἰναί• ἐν πέμπτῃ γὰρ φασιν Ἐρινύας ἀμφιπολεύειν Ὅρκον γεινόμενον, τὸν Ἔρις τέκε πῆμ’ἐπιόρκοις.
ΑΠΟΔΟΣΗ
Στὶς πέμπτες πάλι ,δύσκολες καὶ ἀνάποδες οἱ μέρες, γιατί καθὼς λέν’αὐτές, στὰ γεννητούρια τοῦ Ὅρκου συμπαραστέκουνε, ποὺ τὸν ἔχει γεννήσει ἡ ἐπίορκη ἡ Ἐρινύα.