Πέμπτη Ισταμένου Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Α

5. Πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος Ε΄ (5η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ε΄. Η πέμπτη, πέμπτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ -166

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Συνέλευση της Βουλής το Γ’ έτος της 153ης Ολυμπιάδος (-166)
Hesperia 1934, σελ. 21-27, αρ. 19, σειρ. 1-3:
― επί Αχαιού άρχοντος επί της . . . . πέμπτης
πρυτανείας ήι Ήρακλέων
Ναννάκου Ευπυρίδης εγραμμάτευεν· βουλής ψηφίσματα·
Μαιμακτηριώνος πέμπτει ισταμένου, έκτηι της πρυτανείας1
βουλήι εν βουλευτηρίωι.
― πέμπτας δ΄εξαλέασθαι
ΗΣΙΟΔΟΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 802-804
« προφανώς τις πέμπτες ημέρες της σελήνης ακούσαμε και από τους πυθαγόρειους να λένε ότι η πεντάδα είναι ο αριθμός της δικαιοσύνης, και αναφέρονται από εκείνους με σαφήνεια τα αίτια γι αυτό.
Και το έργο της δικαιοσύνης είναι διπλό, είτε να τιμωρεί την παρεκτροπή και να εξουδετερώνει την υπεροχή, είτε να εξισώνει την έλλειψη και να ευεργετεί.
Και οι δύο πέμπτες ημέρες, λοιπόν, θα είναι αφιερωμένες στη δικαιοσύνη· η πέμπτη ημέρα της αύξησης της σελήνης επειδή η δικαιοσύνη προσθέτει αυτό που λείπει, και η πέμπτη ημέρα της μείωσης της σελήνης επειδή η δικαιοσύνη αφαιρεί αυτό που περισσεύει.
Κι αν αυτά είναι αληθινά, είναι προφανές ότι δικαιολογημένα λένε πως ο θεός του όρκου, ο οποίος τιμωρεί όσους παραβαίνουν τους όρκους, γεννήθηκε την πέμπτη μέρα της μείωσης της σελήνης, και οι τιμωροί δαίμονες φρόντισαν τη γέννηση του που είναι πενταδική· γιατί υμνούν ότι την αιτία και αυτών των θεών την περιέχει η ίδια πρωταρχική δικαιοσύνη, η οποία είναι τιμωρός όσων παραβαίνουν τον θεϊκό νόμο, όπως λέει ο Πλάτωνας.
Άρα δικαιολογημένα λέει ο Όρκος είναι παιδί της Έριδας, επειδή η Έριδα είναι μονάδα όλων όσων εποπτεύουν τις κακοποιές δυνάμεις».
ΠΡΟΚΛΟΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 802-804