Πέμπτη Ισταμένου Εκατομβαιώνος

Δεκάς Α

5. Πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος Ε΄ (5η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ε΄. Η πέμπτη, πέμπτη ισταμένου

Γεγονότα

  • ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΤΡΩΝ -371

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η χρονολογία αυτής της μάχης των Λεύκτρων, μέσα από τις αρχαίες αναφορές, θα πρέπει να καταγραφεί αρχικώς σύμφωνα με το βοιωτικό ημερολόγιο, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να καταγραφεί ως μεταγενέστερη μεταφορά από το βοιωτικό ημερολόγιο.
Ο Πλούταρχος μας παραδίδει ότι η επέτειος της μάχης τιμάται στη Θήβα ακόμη και μέχρι τη δική του εποχή:

  • Την μεν γαρ εν Μαραθώνι μάχην άχρι νυν Αθηναίοι, και την Λεύκτρας Θηβαίοι, και νη Δία ημείς την Δαϊφάντου περί Υάμπολιν εορτάζομεν.
  • Οτι ουδέ ζην ηδεως κ’τ.λ 18

Ο ομιλητής σε αυτό το μέρος του διαλόγου ήταν Φωκεύς και ονομαζόταν Θέων (παρ. 20). Ο Δαϊφαντος ήταν Φωκεύς και αυτή η νίκη του κερδίθηκε από τους Φωκαείς υπό τη δική του ηγεσία κατά των θεσσαλών.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 33.Β σελ. 393 Δαϊφάντου Βίος.

Στον Βίο του Καμίλλου, η αρχική ημερομηνία της νίκης καθορίζεται σαφώς ως η 5η του Ιπποδρομίου, και αυτή η ημέρα ήταν η ίδια στον αττικό μήνα τον Εκατομβαιώνα εκείνης της εποχής και αν και δεν αναφέρεται ρητά εδώ, αναφέρεται όμως στο Βίο του Αγησίλαου:

  • Τη τετράδι επί δέκα του Σκιρροφοριώνος μηνός εποιήσαντο τας σπονδάς εν Λακεδαιμόνι, τη δε πέμπτη του Εκατομβαιώνος ηττήθησαν εν Λεύκτροις, ημερών είκοσι διαγομένων.
    ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 28

Αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε καμμία διαφορά στο έτος των Λεύκτρων εκτός από τα ονόματα των μηνών ανάμμεσα στο Βοιωτικό και στο Αττικό ημερολόγιο, έτσι η 5η του Ιπποδρομίου ταυτιζόταν με την 5η του Εκατομβαιώνος.

Κατά τον Ησίοδο την πέμπτη ημέρα πρέπει να την προσεχουμε :

―Πέμπτας δ’ἐξάλεσθαι, ἐπεὶ χαλεπαὶ τε καὶ αἰναί• ἐν πέμπτῃ γὰρ φασιν Ἐρινύας ἀμφιπολεύειν Ὅρκον γεινόμενον, τὸν Ἔρις τέκε πῆμ’ἐπιόρκοις.
Ἀπόδοσις
Στὶς πέμπτες πάλι ,δύσκολες καὶ ἀνάποδες οἱ μέρες, γιατί καθὼς λέν’αὐτές, στὰ γεννητούρια τοῦ Ὅρκου συμπαραστέκουνε, ποὺ τὸν ἔχει γεννήσει ἡ ἐπίορκη ἡ Ἐρινύα.
(ΗΣΙΟΔΟΣ,ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΣΤ. 801-804)