Πέμπτη Ισταμένου Ανθεστηριώνος

Δεκάς Α

5. Πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος Ε΄ (5η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ε΄. Η πέμπτη, πέμπτη ισταμένου

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δεν καταγράφεται τίποτα για την σημερινή ημέρα.
Ο Πρόκλος σχολιάζει τον Ησίοδο για τις πέμπτες ημέρες και την πεντάδα γενικά:
ΠΡΟΚΛΟΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 802-804
« προφανώς τις πέμπτες ημέρες της σελήνης ακούσαμε και από τους πυθαγόρειους να λένε ότι η πεντάδα είναι ο αριθμός της δυκαιοσύνης, και αναφέρονται από εκείνους με σαφήνεια τα αίτια γι αυτό.
Και το έργο της δικαιοσύνης είναι διπλό, είτε να τιμωρεί την παρεκτροπή και να εξουδετερώνει την υπεροχή, είτε να εξισώνει την έλλειψη και να ευεργετεί.
Και οι δύο πέμπτες ημέρες, λοιπόν, θα είναι αφιερωμένες στη δικαιοσύνη· η πέμπτη ημέρα της αύξησης της σελήνης επειδή η δικαιοσύνη προσθέτει αυτό που λείπει, και η πέμπτη ημέρα της μείωσης της σελήνης επειδή η δικαιοσύνη αφαιρεί αυτό που περισσεύει.
Κι αν αυτά είναι αληθινά, είναι προφανές ότι δικαιολογημένα λένε πως ο θεός του όρκου, ο οποίος τιμωρεί όσους παραβαίνουν τους όρκους, γεννήθηκε την πέμπτη μέρα της μείωσης της σελήνης, και οι τιμωροί δαίμονες φρόντισαν τη γέννηση του που είναι πενταδική· γιατί υμνούν ότι την αιτία και αυτών των θεών την περιέχει η ίδια πρωταρχική δικαιοσύνη, η οποίαείναι τιμωρός όσων παραβαίνουν τον θεϊκό νόμο, όπως λέει ο Πλάτωνας.
Άρα δικαιολογημένα λέει ο Όρκος είναι παιδί της Έριδας, επειδή η Έριδα είναι μονάδα όλων όσων εποπτεύουν τις κακοποιές δυνάμεις».
ΗΣΙΟΔΟΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ 802-804
― πέμπτας δ΄εξαλέασθαι