Πέμπτη Φθίνοντος Βοηδρομιώνος

Δεκάς Γ

26. Εικοστή έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΚΣΤ΄ (26η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΣΤ΄. Ἡ εἰκοστή ἕκτη, ἡ πέμπτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς ἕκτη

Γεγονότα

 • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Συνέλευση τοῦ Ἀρείου Πάγου στὴν Ἐλευσῖνα πραγματοποιήθηκε τὴν σημερινὴ ἡμέρα τὸ +40 ἔτος :
― ἐπὶ Σεκούνδου ἄρχοντος καὶ ἱερέως Δρούσου ὑπάτου, μηνὸς
Βοηδρομιῶνος πέμπτῃ ἀπιόντος· Ἄρειος πάγος ἐν Ἐλευσεῖνι·
ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ IG IV² 83
Αὐτὴ ἡ συνέλευση ἦταν ἔκτακτη και εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει ἐκκρεμῆ θέματα τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων ἐκείνου τοῦ ἔτους καὶ δὲν ἀποτελοῦσε κανονικὴ ἡμέρα συνέλευσης.
Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ 11 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΤΟΥ ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ
Ο Πλούταρχος χρονολογεί τη μάχη την 26η Βοηδρομιώνος και η ημερομηνία που προκύπτει σημαίνει ότι καταμετρά από την Ιερά Πανσέληνο του Βοηδρομιώνος κι έπειτα , έντεκα ημέρα από την 15η εως τη μάχη.
Την 14η ημέρα πραγματοποιήθηκε ολική έκλειψη της Σελήνης, το έτος -331 σύμφωνα με τον κύκλο του Μέτωνος στην ελληνική οκταετηρίδα:

 1. τετάρτη μεσούντος, δεκάτη τετάρτη
  Βοηδρομιώνος ιδ΄(14η)
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.26, ΚΥΚΛΟΣ 6.7, ETOΣ-331
  ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 14η
  H ημερομηνία της ολικής εκλείψεως πριν από τη Μάχη της πεδιάδας των Γαυγαμήλων, 110 χιλ. από την πόλη Άρβηλα.
  Αυτή η έκλειψη καθορίζει την ημερορομηνία της μάχης στα Γαυγάμηλα, «έντεκα ημέρες μετά» :
  ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31.4
  ― ἡ μὲν οὖν σελήνη τοῦ Βοηδρομιῶνος ἐξέλιπε περὶ τὴν τῶν μυστηρίων τῶν Ἀθήνησιν ἀρχήν, ἑνδεκάτῃ δὲ ἀπὸ τῆς ἐκλείψεως νυκτὶ τῶν στρατοπέδων ἐν ὄψει γεγονότων, Δαρεῖος μὲν ἐν ὅπλοις συνεῖχε τὴν δύναμιν, ὑπὸ λαμπάδων ἐπιπορευόμενος τὰς τάξεις, Ἀλέξανδρος δὲ τῶν Μακεδόνων ἀναπαυομένων αὐτὸς πρὸ τῆς σκηνῆς μετὰ τοῦ μάντεως Ἀριστάνδρου διέτριβεν, ἱερουργίας τινὰς ἀπορρήτους ἱερουργούμενος καὶ τῷ Φόβῳ σφαγιαζόμενος.