Πέμπτη Φθίνοντος Θαργηλιώνος

Καλλυντήρια (Πρόκλος)

Δεκάς Γ

26. Εικοστή έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΚΣΤ΄ (26η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΣΤ΄. Ἡ εἰκοστή ἕκτη, ἡ πέμπτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς ἕκτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΑ (ΠΡΟΚΛΟΣ)
  • ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -307
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέραΤο -304 καταγράφεται για σήμερα μια γενική συνέλευση της εκκλησία του δήμου.
IG II² 485 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ -304

ἐπὶ Φερεκλέους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς ․․․․
ἑν̣δεκάτης πρυτανείας, ἧι Ἐπιχαρῖνος Δημοχάρ
ους Γαργήττιος ἐγραμμάτευεν· Θαργηλιῶνος πέ
μπτει μετ’ εἰκάδας, ἑβδόμηι καὶ εἰκοστῆι τῆς πρ
υτανείας· ἐκκλησία κυρία· τῶν προέδρων ἐπεψήφ
ιζεν Σωσιγένης ․․․․․․․․ καὶ συμπρ
όεδροι· ἔδοξεν τ..

Ο Δημήτριος Πολιορκητής απελευθερώνει την Αθήνα από το καθεστώς του Κασσάνδρου, το -307, κατέλαβε το φρούριο της Μουνιχίας, αντικατέστησε όμως με δική του φρουρά την αντίστοιχη του Κασσάνδρου -προκειμένου να προστατέψει την απελευθερωμένη πόλη- και αποκατέστησε το δημοκρατικό πολίτευμα.
Οι Αθηναίοι, είχαν στερηθεί για ένα διάστημα την ελευθερία τους, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και αφοσίωσης ψήφισαν εξαιρετικές τιμές “τοις αιτίοις της αυτονομίας”.
Η εορτή – Δημήτρια- καθιερώθηκε προς τιμή του Δημήτριου του Πολιορκητή και του Αντίγονου.
Η γιορτή καθιερώθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Αθηναίους σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, επειδή τους απελευθέρωσαν από το Δημήτριο Φαληρέα, που κυβερνούσε την Αθήνα κατά διαταγή του βασιλέως Κάσσανδρου.
Προς τιμήν του Δημήτριου μετονομάστηκαν τα Διονύσια σε Δημήτρια και ο μήνας Μουνυχιών σε Δημητριών κατά τη διάρκεια του οποίου γιορτάζονταν τα Διονύσια.
Η ημέρα της γιορτής ονομαζόταν Δημητριάδα. Την ημέρα εκείνη γίνονταν πομπή και αγώνες.
Προς τιμή του Δημήτριου του Πολιορκητή γιόρταζαν Δημήτρια και οι Σικυώνιοι, γιατί τους είχε ελευθερώσει από τα στρατεύματα του Πτολεμαίου.
Στην Εύβοια γίνονταν πολυήμεροι αγώνες προς τιμή του Δημήτριου του Πολιορκητή με το όνομα Δημητρίεια.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.3

ἔπλει δὲ Δημήτριος ἔχων ἀργυρίου πεντακισχίλια τάλαντα καὶ στόλον νεῶν πεντήκοντα καὶ διακοσίων ἐπὶ τὰς Ἀθήνας, τὸ μὲν ἄστυ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως Κασάνδρῳ διοικοῦντος, ἐν δὲ τῇ Μουνυχίᾳ φρουρᾶς καθεστώσης. εὐτυχίᾳ δὲ ἅμα καὶ προνοίᾳ χρησάμενος ἐπεφαίνετο τῷ Πειραιεῖ πέμπτῃ φθίνοντος Θαργηλιῶνος.

Ὁ μῆνας καὶ ἡ ἡμερομηνία στὴ τρίτη δεκάδα (τοῦ μηνὸς) ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὸν Πρόκλο:
― Ἀριστοκλῆς ὁ Ῥόδιος ἱστορεῖ τὰ μὲν ἐν Πειραιεῖ Βενδίδεια τῆ εἰκάδι τοῦ Θαργηλιῶνος ἐπιτελεῖσθαι, ἕπερθαι δὲ τὰς περὶ τὴν Ἀθηνᾶν ἑορτάς.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΤΙΜΑΙΟ 27.Α
Σύμφωνα μὲ τὸν Deubner (Feste σελ. 18) ὁ Πρόκλος μὲ :
― τὰς περὶ τὴν Ἀθηνᾶν ἑορτάς.
.. κάνει ἀναφορὰ στὰ Πλυντήρια καὶ τὰ Καλλυντήρια.