Πέμπτη Φθίνοντος Σκιροφοριώνος

Δεκάς Γ

26. Εικοστή έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΚΣΤ΄ (26η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΣΤ΄. Ἡ εἰκοστή ἕκτη, ἡ πέμπτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς ἕκτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΘΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ ΗΛΙΟΥ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
  • ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΝΙΣΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
  • ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Οικονομική συναλλαγή από τους Ταμίες της Αθηνάς, καταγράφεται από την ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 304Β, πιθανώς και σήμερα, ΣΕΙΡΕΣ 83-85.
Μια συνέλευση της εκκλησίας του δήμου καταγράφεται τη σημερινή ημέρα κατά το έτος -244/3, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕΛ. 100-101, ΣΕΙΡΕΣ 1-6, PRITCHETT ΚΑΙ MERITT.

Close Menu