Πέμπτη Φθίνοντος Μουνιχιώνος

Δεκάς Γ

26. Εικοστή έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος ΚΣΤ΄ (26η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΣΤ΄. Ἡ εἰκοστή ἕκτη, ἡ πέμπτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς ἕκτη

Γεγονότα


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δὲν σώζεται κάποια αναφορά στο Αττικὸ ημερολόγιο σε κάποια θεότητα ή σε κάποιες ηρωϊκες μορφές.